Wetenschap

De ICPC-1. Stand van zaken, praktische problemen en oplossingen

Door
Gepubliceerd
10 januari 2000

Samenvatting

De Nederlandse versie van de International Classification of Primary Care (ICPC) wordt sinds 1988 gebruikt voor het coderen van klachten, symptomen, diagnosen en interventies in de huisartspraktijk. Het gebruik van de ICPC is de laatste jaren duidelijk toegenomen, mede door de inbouw van een semi-automatisch zoekprogramma in de huisartsinformatiesystemen (HISsen). Toch is de praktische waarde van de ICPC in de huidige generatie HISsen beperkt. Dit is onder andere te wijten aan tekortkomingen in de praktische toepassing en aan de beperkingen van de ICPC-1. Door de ontwikkeling van nieuwe subtitels en het verschijnen van de nieuwe generatie HlSsen zal het nut van het gebruik van ICPC sterk toenemen, met name door de invoering van het episodegericht registreren en consultondersteunende programma's, zoals een elektronisch formularium en probleemgeoriënteerde laboratoriumaanvragen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen