Nieuws

De rol van het gebit bij de gezondheid van 75-plussers

Gepubliceerd
15 juni 2022
Verlies van tanden bemoeilijkt voedselinname en daarmee het behoud van een gezond gewicht. Daardoor kunnen ook andere problemen optreden, bijvoorbeeld in de cognitie en sociale interactie. Onlangs werd in een groot onderzoek onder Nederlandse 75-plussers aangetoond dat eigen tanden belangrijk zijn voor het behoud van de algemene gezondheid. Toch is er in de huisartsgeneeskundige ouderenzorg nog weinig aandacht voor mondzorg. Een gemiste kans.
0 reacties

De onderzoekers includeerden 168.122 ouderen, van wie er 143.199 een natuurlijk gebit hadden, 18.420 een conventionele prothese en 6503 een overkappingsprothese op bestaande implantaten.  

Betere gezondheid 

De ouderen met een natuurlijk gebit hadden een significant betere gezondheid na 7 jaar follow-up. Zij hadden minder chronische aandoeningen en gebruikten minder medicatie. De zorgkosten waren bij hen dan ook lager. Nu is het wel de vraag of ouderen door een natuurlijk gebit een betere gezondheid hebben of dat een van de kenmerken van goede gezondheid bij ouderen is dat zij langer een natuurlijk gebit behouden. Beide zijn waarschijnlijk waar. Wel pleit voor het gezondheidsbevorderend effect van een natuurlijk gebit de volgende bevinding. De gezondheid van ouderen met een overkappingsprothese en ouderen met een natuurlijk gebit was bij de start van het onderzoek nagenoeg gelijk, maar de ouderen met een overkappingsprothese ontwikkelden na verloop van tijd meer gezondheidsproblemen. 

Adequate mondzorg 

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat ouderen in de loop der tijd steeds minder vaak naar de tandarts gaan, terwijl het bezoek aan de huisarts en specialisten niet afneemt. 

In het NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen is er geen aandacht voor mondzorg, ondanks het belang van tanden voor de algehele gezondheid bij ouderen. De onderzoekers pleiten ervoor dat de zorgprofessionals die ouderen wel op hun spreekuur krijgen ten minste informeren naar tandheelkundige problemen. Zo kunnen we helpen adequate mondzorg te stimuleren en wellicht vroegtijdig algehele gezondheidsproblemen te signaleren. 

Literatuur

  • Bakker MH, et al. General health, healthcare costs and dental care use of elderly with a natural dentition, implant-retained overdenture or conventional denture: an 8-year cohort of Dutch elderly (aged 75 and over) BMC Geriatr 2021;21:477.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen