Nieuws

Defensief handelen loont

Gepubliceerd
1 februari 2016
Defensieve geneeskunde is gedefinieerd als medische zorg die niet geleverd wordt om de diagnostiek of behandeling te verbeteren maar om de kans op een klacht of schadevergoeding te minimaliseren. Veel Amerikaanse artsen geven aan regelmatig defensief te handelen en ook Nederlandse artsen zijn bekend met het fenomeen. Tot op heden was niet duidelijk of defensief handelen zoden aan de dijk zet. Nu tonen Amerikaanse onderzoekers aan dat artsen die de meeste kosten genereren minder vaak malpractice claims krijgen.
Ze onderzochten data over meer dan 18 miljoen ziekenhuisopnames van 2000 tot 2009 in Florida en de daarmee gemoeide kosten. De gegevens werden gekoppeld aan gegevens over bijna 25.000 hoofdbehandelaars afkomstig uit zeven verschillende specialismen en de tegen hen ingediende klachten. De gegevens hadden betrekking op circa 155.000 artsenjaren en 4342 ingediende klachten (2,8% per artsenjaar).
De onderzoekers berekenden van iedere specialist per jaar de gemiddelde kosten van de opnames. Specialisten met lage gemiddelde kosten hadden het jaar daarop meer kans op een malpractice claim dan specialisten met hoge gemiddelde kosten. Deze relatie gold voor alle onderzochte specialismen.
De onderzoekers keken ook naar een klinische parameter: het percentage keizersnedes van obstetrici. Ze vonden een gelijksoortig verband. Degenen met het laagste percentage keizersnedes ontvingen tweemaal zo vaak klachten als degenen met het hoogste percentage.
Helaas kunnen de auteurs geen uitspraken doen over het mechanisme achter de gevonden relatie. Leidt extra gebruik van middelen tot minder klachten omdat dit resulteert in een afname van het aantal fouten? Of zijn de uitkomsten van zorg hetzelfde en houdt de extra zorg alleen maar rechtszaken op een afstand?
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Jena AB, et al. Physician spending and subsequent risk of malpractice claims: observational study. BMJ 2015;351:h5516.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen