Nieuws

Definitieve einddatum op herhaalrecept alfablokkers

Gepubliceerd
16 maart 2018
Patiënten die middelen krijgen tegen veronderstelde prostaathypertrofie (BPH) gebruiken deze vaak langer dan zeven maanden. De NHG-Standaard adviseert zo mogelijk na zes maanden met het middel te stoppen, maar om onduidelijke redenen komt het daar vaak niet van. Het vermelden van een definitieve einddatum op het herhaalrecept biedt mogelijk een oplossing.
0 reacties

Voor de behandeling van mictieklachten bij mannen adviseert de NHG-Standaard een alfablokker zoals tamsulosine of alfuzosine voor te schrijven, de behandeling vervolgens na zes weken te evalueren en de behandeling bij gunstig resultaat na zes maanden te staken. Mochten de klachten terugkomen, dan kan de behandeling worden hervat. Voor middelen als finasteride en dutasteride is geen plaats in de huisartsenpraktijk.

Bij 88% van de nieuwe gebruikers schrijft de huisarts een voorkeursmedicijn voor. Van de mannen die in 2016 zijn gestart met een middel tegen mictieklachten stopt ongeveer 30% na het eerste recept. Meer dan helft van de mannen die het middel blijft gebruiken, doet dit echter langer dan zeven maanden. Het is niet duidelijk of geen stoppoging is ondernomen, omdat patiënt dat niet wilde of omdat de huisarts dit is vergeten. We zien hier overigens grote landelijk verschillen – variërend van 35% in Joure tot bijna 70% in Bolsward – bij gebruikers die langer dan zeven maanden doorgaan met de behandeling zonder dat er een stoppoging wordt ingelast.

Bij de behandeling van mictieklachten bij mannen heeft medicamenteuze behandeling slechts beperkte waarde. Het placebo-effect speelt waarschijnlijk ook een rol bij een vermeend positief resultaat. Aangezien deze middelen vaker worden voorgeschreven naargelang mannen ouder worden en ouderen als groep toch al vaker chronische herhaalmedicatie gebruiken, zou dit weleens de reden kunnen zijn dat een stoppoging wordt vergeten. Het vermelden van een definitieve einddatum op het herhaalrecept kan hiervoor een oplossing bieden.

Literatuur

  • Lambooij A, et al. Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2017. Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. www.medicijngebruik.nl. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen