Nieuws

Dementie en mantelzorg

Gepubliceerd
9 juli 2013
Doelgroep Het boek richt zich met name op de familie en de mantelzorgers van patiënten met dementie in de thuissituatie. Het is daarmee een boek dat de huisarts aan familie van een dementerende patiënt kan adviseren om te lezen.
Inhoud De ervaringen van mantelzorgers en deskundigen uit de eerste lijn staan centraal. Doel is om de mensen in de directe omgeving van de patiënt praktische hulp te bieden bij het omgaan met geheugenproblemen en gedragsveranderingen. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij mogelijke aanpassingen in de leefomgeving en het bevorderen van lichamelijke activiteit. Er is ook expliciet aandacht voor de mantelzorger zelf: hoe houd je de balans en zorg je ervoor dat je er niet onderdoor gaat? Tot slot wordt besproken welke stappen moeten worden gezet als het thuis niet meer gaat en hoe een keus te maken uit het gevarieerde intramurale zorgaanbod.
De tekst wordt afgewisseld met een drietal boeiende interviews van bekende kinderen met een demente ouder: Adelheid Roosen, Gerdi Verbeet en Sandrine André. Daarnaast worden er niet minder dan 98 praktische tips gegeven, vergezeld door illustratieve anekdotes in kaders. De nadruk ligt steeds op wat de patiënt nog kan en niet zozeer op wat niet meer gaat. Sommige tips verdienen verdere uitwerking, bijvoorbeeld ten aanzien van rijvaardigheid, bewindvoering en wilsverklaringen. Regelmatig wordt verwezen naar wetenschappelijk onderzoek, maar bij gebrek aan bronvermelding is niet goed na te gaan hoeveel bewijs er nu eigenlijk is voor bijvoorbeeld het vermeende gunstige effect van veel kauwen op het ziektebeloop of het verhoogde overlijdensrisico bij gebruik van kinderlijk taalgebruik.
Achterin het boek wordt een groot aantal organisaties, films en boeken opgesomd. Een lijst van 54 ‘interessante websites’ blijkt maar liefst 5 keer te verwijzen naar sites van de auteurs zelf. Hieronder valt ook de leverancier van verplaatsbare mantelzorgwoningen, waarvan de eerste auteur mededirecteur is.
Oordeel Een vlot geschreven boek vol nuttige en praktische tips voor familieleden en mantelzorgers. Hoewel het voor deze doelgroep misschien niet direct relevant is, ontbreken wetenschappelijke bronvermeldingen. Ofschoon het een prima boek is, is het jammer dat het diverse verwijzingen bevat naar eigen websites over voorzieningen en trainingen voor mantelzorgers, waarmee Ruud Dirkse mogelijk ook een stevig commercieel belang vertegenwoordigt.
Vooralsnog komt de huisarts prima uit met informatiebronnen als www.thuisarts.nl/dementie en www.alzheimer-nederland.nl.
Waardering: • •
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen