Nieuws

Diagnostiek van syfilis in de huisartsenpraktijk blijft van belang

Gepubliceerd
10 augustus 2020
Door de komst van soa-klinieken is syfilis een van de zeldzamere diagnoses voor huisartsen geworden. Desondanks leveren huisartsen met een vijfde van het totale aantal diagnoses een waardevolle bijdrage aan de diagnostisering en behandeling van syfilis. Dat blijkt uit Amsterdams onderzoek.
0 reacties

De aanleiding van het onderzoek was de algemene veronderstelling dat syfilis voornamelijk in soa-klinieken wordt behandeld. De onderzoekers bekeken de aangevraagde syfilistesten van een gebied in en rondom Amsterdam tussen 2011 en 2018. In totaal werden door huisartsen 67.953 syfilistesten bij 52.055 patiënten aangevraagd. Daarbij werd 522 keer de diagnose syfilis gesteld, met in deze groep een mediane leeftijd van 44 jaar (IQR 35 tot 52jaar). In diezelfde periode werd er bij de soa-klinieken 2515 keer syfilis vastgesteld; het is onduidelijk hoeveel labaanvragen daar werden gedaan.

Van alle positief geteste syfilispatiënten kreeg gemiddeld 19% de diagnose van de huisarts. Daarbij werd 77% ook door de huisarts zelf behandeld; in 85% van de gevallen op de juiste manier met eenmaal of driemaal een penicilline-injectie, conform de NHG-Standaard Het soa-consult. De onderzoekers opperen dat de verdere ontwikkeling van deze richtlijn in 2013, met daarin ook een beslisregel voor diagnostiek, wellicht heeft bijgedragen aan deze cijfers.

Als alle diagnoses van huisartsen en soa-klinieken worden samengenomen, werd er gedurende 7 jaar een incidentie van syfilis gemeten tussen de 6,7 tot 10,2 per 100.000 inwoners. Een normpraktijk zou dan grofweg eens per 5 jaar een geval van syfilis diagnosticeren. Hoewel Amsterdam wellicht een gebied met een hogere prevalentie is, geldt ook voor huisartsen elders in het land dat syfilis nog lang niet is verdwenen en dat diagnostiek door de huisarts dus van belang blijft. 

Literatuur

  • Baas M, et al. Who cares for syphilis? A cross-sectional study on diagnosis and treatment of syphilis by GPs in Amsterdam. BJGP Open 2020;4:bjgpopen20X101027.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen