Nieuws

Diagnostische strategie voor urineweginfecties bij mannen

Gepubliceerd
4 februari 2013
Dossier
In de huisartsenpraktijk is de diagnostische strategie voor urineweginfecties vooral onderzocht in vrouwelijke populaties. Urineweginfecties bij mannen worden in de NHG-Standaard Urineweginfecties beschouwd als ‘gecompliceerd’ en het stellen van de juiste diagnose in deze groep is dan ook van belang.
Maastrichtse onderzoekers bekeken een groep van 490 mannen met klachten van een mogelijke urineweginfectie (mannen met dysurie en pijnlijke frequente mictie). Alle pa­tiënten kregen een dipslide, die bij 321 (66%) mannen een urineweginfectie bevestigde. De onderzoekers vergeleken een diagnostisch model met klinische informatie (leeftijd, voorgeschiedenis van urineweginfectie, dysurie, frequente pijnlijke mictie) met een model gecombineerd met de resultaten van de dipstick (nitriet- en leukocytentest). Ook keken ze of het nieuw ontwikkelde diagnostisch model invloed zou hebben op het voorschrijven van antibiotica.
Een leeftijd boven de 60 jaar in combinatie met een positieve nitriet- en leukocytentest bleek het meest voorspellend voor daadwerkelijke aanwezigheid van een urineweginfectie. De combinatie van deze gegevens had een positief voorspellende waarde van 90%. Uitsluiten van een urineweginfectie met deze informatie is echter niet goed mogelijk blijkt uit dit onderzoek: een urineweginfectie was aanwezig bij 29% van de mannen boven de 60 jaar met negatieve dipstickresultaten. Geruststellend is de bevinding dat de nieuwe beslisregel het voorschrijfgedrag van antibiotica niet zou beïnvloeden. Huisartsen schreven evenveel antibiotica voor aan mannen met een bevestigde urineweginfectie als aanbevolen zou worden door de beslisregel.
Conclusie uit dit onderzoek is dat bij mannen de diagnose urineweginfectie betrouwbaar bevestigd kan worden als klinische informatie gecombineerd wordt met positieve uitslagen van de dipstick (nitriet en leukocyten). Echter, bij een negatieve uitslag kan een urinweginfectie met deze gegevens niet voldoende worden uitgesloten. In dergelijke gevallen raden de onderzoekers dan ook aan om een urinekweek te verrichten, conform de NHG-Standaard Urineweginfecties.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Den Heijer CDJ, et al. Diagnostic approach to urinary tract infections in male general practice patients: a national surveillance study. Br J Gen Pract 2012;62:586-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen