Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 2

Jaargang
56

Nieuws

 • Behandeling acuut getromboseerde anale randvenen

  Vraagstelling Trombosering is de meest voorkomende complicatie van hemorroïden, de exacte prevalentie en incidentie zijn onbekend. Er heerst onduidelijkheid over de beste behandeling: conservatief of chirurgisch. Conservatieve behandeling bestaat uit bedrust, warme zitbaden, laxantia,…

 • Meelezen in dossier van de huisarts

  ’s Ochtends op het spreekuur bij de huisarts en ’s avonds nog eens nalezen wat hij heeft opgeschreven. Hoewel patiënten recht hebben op inzage in hun dossier, komt het zelden voor dat zij hier gebruik van maken. Laat staan dat zij elektronisch toegang…

 • Fusidinezuurcrème blijft eerste keus bij impetigo

  Context Bij impetigo kan de huisarts kiezen uit verschillende behandelingsmogelijkheden waarover de internationale richtlijnen nogal verschillen. De NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties adviseert behandeling met fusidinezuurcrème en bij uitgebreide impetigo of onvoldoende effect is het advies…

 • Screening leidt tot lijden?

  In de eerste jaren na een idiopathische veneuze trombose wordt bij 10% van deze patiënten een maligniteit gediagnosticeerd. Moeten we iedere patiënt met een idiopathische veneuze trombose screenen? In 2011 bleek uit het…

 • Praktische vaardigheden

  Voor de huisarts is er sinds enige jaren het Handboek verrichtingen in de huisartspraktijk en sinds kort het Handboek diagnostische verrichtingen . Deze boeken zijn door en voor huisartsen geschreven. Recent verscheen het boek Praktische vaardigheden voor aanvullende…

 • Statines effectief bij kanker?

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw bestond er enige vrees dat cholesterolreductie zou leiden tot een oversterfte aan kanker. Inmiddels zijn er echter geluiden die op het tegendeel wijzen. Vanuit de gedachte dat cholesterol een belangrijke bouwstof is…

 • HIS beïnvloedt uitkomst kwaliteitsindicator

  In de huisartsgeneeskunde wordt steeds meer gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieken. Deze indicatoren zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op geregistreerde meetwaarden in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)…

 • Praktische vaardighedenKlinisch opleiden in de praktijk

  Doelgroep Opleiders, opleidersgroepen, aios. Het boek is geschreven voor opleiders in ziekenhuizen. Inhoud Dit boek stond al op mijn lijstje van boeken die ik wilde lezen toen ik het verzoek kreeg het te recenseren,…

 • Benzodiazepines en dementie

  Het verband tussen benzodiazepinegebruik en dementie wordt regelmatig gesuggereerd, maar overtuigend onderzoek dat dit verband bevestigt of juist ontkracht, ontbreekt. Hiervoor is langlopend onderzoek noodzakelijk en dat is nu net het probleem. …

 • Screenen op depressie voorlopig niet aan de orde

  ‘Weeg het leven wat lichter’ is de eerste zin van een gedicht van Hans Lodeizen dat op de eerste bladzijde van het proefschrift van Karin Wittkampf staat. Haar proefschrift gaat over het herkennen en diagnosticeren van een depressieve stoornis in de Nederlandse huisartsenpopulatie. Uit…

 • Waarom écht liever metformine dan sulfonylureumderivaten?

  Cardiovasculaire incidenten als myocardinfarct en CVA zijn de voornaamste doodsoorzaak bij patiënten met diabetes mellitus. Hoe orale anti­diabetica bijdragen aan het verkleinen van het risico op deze incidenten of overlijden was nog niet geheel duidelijk. De…

 • In memoriam

  De redactie van H&W is geschokt door het bericht dat Carel Bakx op 1 januari jongstleden is overleden. We zijn hem veel dank verschuldigd voor de vele bijdragen aan H&W en aan de huisartsgeneeskunde in het algemeen. Redactie Huisarts en Wetenschap

 • ‘Het is goed te weten hoe het ervoor staat met de continuïteit van zorg in je eigen praktijk’

  Nog geen week na haar promotie op het proefschrift Continuity of care. Perspective of the patient with a chronic illness vertelt Annemarie Uijen in een interview over de bevindingen in haar onderzoek die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Burn-out, een eigen keuze?

  Schokkende cijfers. Ruim 70% van de huisartsen rapporteert signalen van overspannenheid bij zichzelf en maar liefst 15% van de huisartsen heeft wel eens een burn-out gehad (Movir, 2012). Ik vind mijn werk ontzettend leuk, maar deze constatering geeft me toch wat premature stress. Met de…

 • Risicofactoren bij off label voorschrijven

  Off label voorschrijven is het voorschrijven van een geneesmiddel voor een indicatie of patiëntengroep waarvoor het middel niet is geregistreerd. Dit geeft risico’s omdat bij on label voorschrijven een positieve balans tussen effectiviteit en bijwerkingen is vastgesteld en…

 • Dankzij of ondanks

  Het is vrijdagmiddag. Twee collegae uit het gezondheidscentrum zijn op nascholing waardoor ik ook patiënten van hen zie. Op het spreekuur komt meneer De Wit van 58 jaar. Sinds 3 dagen heeft hij 38,5 °C koorts. Hij hoest niet veel maar als hij hoest komt er groen dik slijm. De afgelopen dagen heeft…

 • Advanced Life Support via e-learning?

  Het NHG biedt programma’s voor individuele nascholing (PIN’s) aan, maar een e-learningmodule voor reanimatie bestaat nog niet. Huisartsen zijn gewend om die vaardigheden op peil te houden door deelname aan daarvoor ontwikkelde face-to-face-cursussen. Het gebeurt steeds vaker…

 • Diagnostische strategie voor urineweginfecties bij mannen

  In de huisartsenpraktijk is de diagnostische strategie voor urineweginfecties vooral onderzocht in vrouwelijke populaties. Urineweginfecties bij mannen worden in de NHG-Standaard Urineweginfecties beschouwd als ‘gecompliceerd’ en het stellen van de juiste…

 • Ranglijst

  Een van de frustrerende eigenschappen van patiënten is dat ze over het algemeen geen artsdiploma hebben (al schijnen degenen die het wel hebben, nog frustrerender te kunnen zijn, maar dit terzijde). Door hun gebrek aan medische kennis komen ze vaak met onduidelijke klachten, irrelevante observaties…

Wetenschap

 • Genezing van diabetes mellitus type 2?

  Steeds meer diabeten bereiken langdurige normoglykemie zonder medicatie. Er zijn geen landelijke richtlijnen die aangeven hoe huisartsen hiermee om moeten gaan. …

 • Antibiotica bij kinderen met koorts

  Koorts bij kinderen is een veelvoorkomende reden om contact op te nemen met de huisarts. Koorts wordt vaak veroorzaakt door milde infecties en medische interventie is zelden nodig. In de eerste lijn zijn ernstige infecties zeldzaam. Huisartsen baseren hun behandeling op de NHG-Standaard…

 • Incidentie van seksuele functieproblemen

  Huisartsen kunnen seksuele functieproblemen goed behandelen, mits ze niet te complex zijn. Patiënten komen vaak alleen, de partner is tijdens deze consulten bijna nooit aanwezig. …

 • Hoe relevant is bacteriële resistentie voor de huisarts?

  De gerapporteerde resistentiepercentages voor pneumokokken en Haemophilus influenzae zijn gebaseerd op gegevens uit streeklaboratoria en schatten daarom de resistentie in de eerste lijn waarschijnlijk te hoog in. Bacteriële resistentie is relevant bij…

Praktijk

 • Hemangiomen: wanneer en hoe te behandelen

  Hemangiomen hebben een kenmerkend groeipatroon dat ze onderscheidt van andere vasculaire afwijkingen. Sommige hemangiomen hebben een gecompliceerd beloop. Een actieve aanpak is gewenst om ze in een…

 • Eenzijdig vergrote tonsil

  Een eenzijdig vergrote tonsil is een lymfoom. Bij aanwezigheid van risicofactoren moet de huisarts alert zijn op de mogelijkheid van een onderliggende maligniteit. Infecties of…

 • Tumor bij toeval

  Als we bij toeval een tumor vinden, dan noemen we dat gekscherend een incidentaloom. Geruststellings­diagnostiek levert veel incidentalomen op. Zomaar een CT-scan doen bij onverdachte hoofdpijn levert een tumor op bij 0,5% van de mensen. Bij mensen zonder hoofdpijn ook. Dat heeft dus geen zin. Ze…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Onjuist / 2. Onjuist De incubatietijd van herpes genitalis is twee tot twaalf dagen. Er is onderscheid tussen een eerste of primo-infectie en een recidief. Bij een symptomatische primo-infectie is er bij 40% van de mannen een prodromale fase (koorts, malaise en spierpijn)…

 • Tubadysfunctie

  Bij tubadysfunctie (ook wel tubair catarre of tubastenose genoemd) kunnen klachten optreden als oorpijn of druk op het oor, een verstopt gevoel van het oor, gehoorverlies, tinnitus en in enkele gevallen draaiduizeligheid. In de literatuur zijn verschillende definities voor…

 • Kennistoets: vragen

  De heer Pieters, 23 jaar, komt op het spreekuur van de huisarts omdat hij al meer dan een week een branderig gevoel heeft bij het plassen. Sinds twee dagen zitten er ook wat rode plekjes op zijn penis die erg gevoelig zijn en die nooit eerder aanwezig waren. Hij vertelt dat…

Richtlijn