Nieuws

Dieetapps helpen bij diabetes en obesitas

Gepubliceerd
5 april 2019
Uit een systematisch literatuuronderzoek blijkt dat gebruik van dieetapps bij patiënten met diabetes en/of obesitas zorgt voor gewichtsverlies, een smallere tailleomtrek en minder calorie-inname. Deze gezondheidseffecten traden op bij een gemiddelde follow-uptijd van zes maanden. Dieetapps hebben dus potentie op de korte termijn, maar het is de vraag of de effecten ook blijvend zijn.
0 reacties

De auteurs selecteerden zestien onderzoeken waarin een dieetapp werd vergeleken met een controlebehandeling bij volwassenen met overgewicht en een chronische ziekte. De uitkomstmaten waren: gewichtsverlies (elf onderzoeken), BMI (vijf), tailleomtrek (drie), calorie-inname (drie), groente- en fruitinname (drie) en verandering in HbA1c (drie). De meeste interventies waren gericht op patiënten met diabetes of obesitas (waarbij obesitas werd beschouwd als een chronische ziekte), en werden gebruikt als ‘stand alone’ interventie (12 onderzoeken). De interventieduur varieerde meestal van drie tot negen maanden, de follow-uptijd was gemiddeld zes maanden.

Vergeleken met chronisch zieke patiënten die geen app gebruikten, vielen patiënten met een dieetapp gemiddeld 2,45 kg meer af (95%-BI -3,33 tot -1,58). Ook de tailleomtrek nam 2,54 cm meer af (95%-BI -3,34 tot -1,74) en de dagelijkse calorie-inname was 150 kilocalorieën lager (95%-BI -216 tot -83). Alhoewel de appgebruikers gemiddeld iets meer groente en fruit aten en een iets lager HbA1c hadden, waren deze verschillen statistisch niet significant.

Het blijft onduidelijk welke apps het effectiefst zijn en een wetenschappelijk kwaliteitskeurmerk voor de apps ontbreekt vooralsnog. Deze review laat wel zien dat dieetapps gezondheidswinst kunnen opleveren bij patiënten met diabetes en/of obesitas. Door de relatief korte follow-uptijd van zes maanden in de meeste onderzoeken blijven de langetermijneffecten vooralsnog echter onduidelijk.

Literatuur

  • Fakih El Khoury C, et al. The effects of dietary mobile apps on nutritional outcomes in adults with chronic diseases. A systematic review. J Acad Nutr Diet 2019;119(4):626-51.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen