Nieuws

Dientamoeba fragilis zegt niets over gastro-intestinale symptomen bij kinderen

Gepubliceerd
6 december 2016

Een cross-sectioneel onderzoek onder 107 kinderen met gastro-intestinale symptomen laat een Dientamoeba fragilis kolonisatiegraad zien van 55,1%. Deze kolonisatie was niet geassocieerd met hun ziekteverschijnselen. Een aantal symptomen kwam juist vaker voor bij kinderen die niet gekoloniseerd waren. In een controlegroep zonder symptomen werd een kolonisatiegraad van 59,1% gevonden. Dientamoeba fragilis lijkt dus niet geassocieerd te zijn met gastro-intestinale klachten bij kinderen.

Sinds de ontdekking van de Dientamoeba fragilis in 1918 is de relatie die deze parasiet zou hebben met gastro-intestinale klachten onderwerp van discussie. Holtman et al. hebben de associatie van Dientamoeba fragilis in de ontlasting en buikklachten bij Nederlandse kinderen in de huisartsenpraktijk onderzocht. Zij verzamelden gegevens van 107 kinderen (leeftijd tussen de 6 en 12; 35,5% jongens). Deze kinderen presenteerden zich bij de huisarts tussen juli 2011 en juli 2013 met chronische buikpijn of chronische diarree.

59 kinderen (55,1%) hadden een positieve test voor Dientamoeba fragilis. Deze testen waren zwak of gemiddeld positief. De positief geteste kinderen hadden niet meer klachten dan de negatief geteste kinderen. De symptomen: dunne of waterige ontlasting, chronische diarree en moeheid kwamen juist vaker voor bij de negatief geteste kinderen. Van 44 kinderen kon een broer of zus zonder gastro-intestinale klachten in de controlegroep van een case-controlanalyse geïncludeerd worden. In deze controlegroep werd een kolonisatiegraad van 59,1% gevonden. Dit was niet significant verschillend van de kinderen met klachten. Deze resultaten veranderden niet na correctie voor leeftijd en geslacht.

Bij eerdere onderzoeken werd ook bij kinderen die naar de tweede lijn werden verwezen en bij kinderen die behandeld werden met metronidazol geen associatie met buikklachten gevonden. In de huidige NHG-Standaard Acute diarree staat genoemd dat Dientamoeba fragilis wel een oorzaak kan zijn van klachten bij kinderen. Dit onderzoek spreekt dit tegen en mogelijk moeten de huidige inzichten hierover dus worden aangepast. 

Holtman G., et al. Dientamoeba fragilis colonization is not associated with gastrointestinal symptoms in children at primary care level. Fam Pract 2016;1-5. DOI:10.1093/fampra/cmw111.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen