NHG Forum

Digitale huisartsenzorg en het NHG

Digitalisering transformeert onze maatschappij en ook de huis- artsenzorg in een razendsnel tempo. Dat leidt tot veranderingen in onze praktijkvoering, nu en in de toekomst. Het NHG ziet digitalisering als kans om de zorg persoonsgerichter te maken. Maar is zich ook bewust van de risico’s: voor de patiënt kan het onveilig zijn, of het kan de huisarts meer tijd en geld kosten. Huisartsen moeten digitale zorg verantwoord kunnen inzetten om de gezondheid van hun patiënten te ondersteunen en/of verbeteren. Als integraal onderdeel van de professionele zorg, met tenminste dezelfde kwaliteit en in goed overleg met de patiënt.
0 reacties

Het NHG-programma E-health & Innovatie richt zich op digitale toepassingen in het contact tussen huisarts en patiënt. Ook richt het programma zich op toepassingen die de patiënt ondersteunen in het zorgproces en op meer zelfzorg, eigen regie en consultvoorbereiding, in samenspraak met de huisarts.

Wat doen we voor u?

Een deel van onze patiënten wil het contact en de zorg het liefst houden zoals ze dat nu gewend zijn, maar een steeds groter deel ziet dat graag gecombineerd met digitale mogelijkheden. Deze tweedeling geldt ook voor onze eigen beroepsgroep. De een ziet het gebruik van digitale toepassingen als een ontregeling van de normale werkdag en ervaart daardoor minder werkplezier. De ander haalt hier juist motivatie uit en heeft het gevoel dat de zorg er beter, efficiënter en plezieriger van wordt. Onze ambitie is om deze groepen tot elkaar te brengen door op maat ondersteuning te geven en zo alle huisartsen bij het digitaliseringsproces te betrekken.

Dat doen we door:

  • opdracht en sturing te geven aan wetenschappelijk onderzoek

  • kennis uit de literatuur en de praktijk over de inzet van digitale huisartsenzorg te vertalen naar een handreiking (denk aan digitaal contact, telemonitoring en digitale triage)

  • te onder­zoeken hoe digitale zorg op afstand onderdeel kan worden van wetenschappelijke richtlijnen.

Wat is nou precies ‘e-health’?

E-health is een inspiratiebron en middel voor innovatie. De gangbare definitie van e-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Die term is breed. Ook digitale toepassingen voor ziektepreventie en gezondheidsapps vallen onder e-health. Wordt e-health ingezet in het zorgproces van de huisarts, dan hebben we het over digitale huisartsenzorg.

NHG-Congres ‘Poten in de klei, kop in de cloud’.

Daarnaast willen we u goed informeren en inspireren. Dat doen we onder andere door inhoudelijk bij te dragen aan het NHG-Congres ‘Poten in de klei, kop in de cloud’ op 8 april 2022, maar ook door te helpen bij het vergaren en opbouwen van actuele kennis over en goede voorbeelden van digitale huisartsenzorg.

Indirect ondersteunen we u door goed samen te werken met onze collega’s, zowel binnen als buiten het NHG. We bundelen onze krachten met zusterorganisaties LHV en InEen door complementair samen te werken. Samen gaan we over digitale huisartsenzorg in gesprek met organisaties die belangrijk zijn voor de randvoorwaarden en ondersteuning van de digitale huisartsenzorg in Nederland.

Vragen of tips

Heeft u vragen of tips over het NHG-programma E-health & Innovatie? Of wilt u goede voorbeelden delen? Mail dan naar info@nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen