Nieuws

Dik toenemend normaal

Gepubliceerd
10 november 2008

Het vermogen om overgewicht of obesitas te onderkennen neemt de laatste jaren zienderogen af, zo blijkt uit recent onderzoek. Engelse onderzoekers vroegen zowel in 1999 als in 2007 circa 1800 mannen en vrouwen naar hun gewicht en lengte. Ze moesten daarbij aangeven of er volgens henzelf sprake was van ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht of obesitas. De resultaten zijn verontrustend. Terwijl het aantal mensen dat daadwerkelijk te zwaar is in genoemde periode toeneemt van 43 naar 53%, neemt het percentage mensen met overgewicht of obesitas dat meent een normaal gewicht te hebben toe van 19 naar 27%. De onderzoekers hebben hiervoor verschillende verklaringen. Als overgewicht veel voorkomt, nemen mensen dat niet meer als abnormaal waar. Ook de gebruikelijke foto’s van extreem dikke mensen bij publicaties over overgewicht kunnen de indruk wekken dat het met het eigen gewicht wel meevalt. Zorgelijk zijn de veranderingen natuurlijk wel, want ze betekenen dat goedbedoelde voorlichting over gezond eten en de gevaren van overgewicht door een steeds groter deel van de doelgroep niet meer wordt opgepikt. Positief nieuws is dat de dalende sensitiviteit van de populatie voor overgewicht gepaard gaat met een stijgende specificiteit. Dit betekent dat het percentage mensen dat zichzelf abusievelijk te dik acht afneemt. Dit zou kunnen betekenen dat de epidemie van nodeloos hongeren, eetstoornissen en anorexia nervosa over haar hoogtepunt heen is. (TW)

Literatuur

  • 1.Johnson F, et al. Changing perceptions of weight in Great Britain: comparison of two population surveys. BMJ 2008;337:a494.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen