Nieuws

Dikkertje Dap

Gepubliceerd
10 mei 2008

Afvallen is moeilijk, maar het is nog veel moeilijker om afgevallen te blijven. Met een min of meer intensief programma verliezen de meeste patiënten wel een paar kilootjes, maar in het leven van alledag blijkt al die moeite al snel vergeefs. Voor onderzoek naar het effect van interventies om af te vallen geldt vaak: hoe langer de follow-up, hoe minder resultaat. Een groot en langdurig onderzoek bepaalde de effecten van drie verschillende (niet-farmacologische) programma’s om patiënten die eenmaal waren afgevallen op gewicht te houden. Daartoe volgden alle 1685 patiënten met hypertensie en/of hypercholesterolemie en een BMI > 25 (gemiddelde BMI 34!) gedurende een half jaar 20 groepsessies. In deze sessies werd onder andere het belang van lichamelijke activiteit en gezonde voeding benadrukt en gemiddeld vielen de deelnemers 8,5 kilo af. Zij die meer dan 4 kilo afvielen werden gerandomiseerd naar een van drie interventiearmen: 1) minimale interventie van een papieren instructie en een contact na 12 maanden; 2) ondersteuning via het internet, met wekelijkse sessie en reminders als men niet inlogde; en 3) maandelijks individueel contact. Dertig (!) maanden na randomisatie bleek dat meer dan 90% de interventie had afgemaakt, een prestatie van formaat. Alle drie groepen waren gemiddeld zwaarder dan bij randomisatie, maar niet zo zwaar als bij het begin van het onderzoek (voor de groepsessies). Op basis van intention to treat (ITT) bleek er een statistisch significant verschil ten gunste van de groep met het persoonlijke contact. De patiënten in de minimale interventiestrategie waren gemiddeld 5,5 kilo zwaarder dan bij randomisatie, de groep met internetbegeleiding was gemiddeld 5,2 kilo aangekomen en de groep met persoonlijke begeleiding maar 4,0 kilo. Overigens wogen de patiënten gemiddeld nog ruim 92 kilo. De auteurs zijn erg enthousiast over het succes van hun interventie. Ik vraag me echter af of die 1,5 kilo verschil tussen de minimale interventiegroep en de groep met maandelijks contact – en dat 30 maanden lang – wel echt de moeite waard is bij een gemiddeld gewicht van 92 kilo. Statistisch inderdaad significant, maar klinisch? (HvW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen