Nieuws

Doorbraakmethode voor snelle resultaten

Gepubliceerd
10 juli 2008

Gezondheidszorg kan altijd beter. Maar het verbeteren van die zorg is geen gemakkelijke opgave. Dit boekje gaat over de toepassing van de doorbraakmethode in Nederland, een methode om verbeteringen in de zorg op het gebied van klantgerichtheid, veiligheid, logistiek en kwaliteit versneld door te voeren. Het Institute for Healthcare Improvements (www.ihi.org) ontwikkelde in 1994 de doorbraakmethode in de VS. Aanleiding was het geringe enthousiasme van artsen voor kwaliteitsmanagement en het probleem dat veranderingen die wél werkten nauwelijks de kans kregen zich te verspreiden. Het CBO introduceerde in 1999 de doorbraakmethode in Nederland om een start te maken met grootschalige verbeterprojecten. Het boek geeft een systematische beschrijving van deze methode en dankzij terughoudend gebruik van jargon blijft het helder en leesbaar. In de eerste hoofdstukken komt de theorie achter de doorbraakmethode aan bod, die bestaat uit 5 kernelementen. 1) Een afgebakend onderwerp: bepaald door het feit of er een kloof is tussen enerzijds de aanwezige kennis en goede voorbeelden en anderzijds de huidige zorg. 2) Inhoudelijke en methodologische ondersteuning: door middel van literatuuronderzoek, inventarisatie van richtlijnen en gesprekken met opinion leaders bundelt men bestaande kennis. 3) Deelname van meerdere multidisciplinaire teams: bestaat uit de werving van geschikte deelnemers. 4) Een handzaam implementatiemodel: de teams werken bij het invoeren van de veranderingen met het Nolanmodel dat houvast biedt om de doelen en vorderingen van het project in de gaten te houden. 5) Een tijdelijk samenwerkings- en leernetwerk: de teams uit de verschillende organisaties vormen een tijdelijk samenwerkingsverband waarbij onderlinge informatie en ervaringsuitwisseling centraal staat. Na de theorie volgt een aantal voorbeelden van hoe de methode in Nederland in de praktijk is gebracht en met welk resultaat. Het Trimbosinstituut bijvoorbeeld startte in 2005 in samenwerking met het CBO het doorbraakproject Depressie, gericht op overbehandeling bij niet ernstige depressie en onderbehandeling bij ernstige depressie. De belangrijkste verandering betrof het invoeren van het ‘stepped care’ depressiemodel. Stepped Care is gebaseerd op de NHG-Richtlijn Depressie en de richtlijn Depressie van het CBO. Het houdt in dat patiënten en hulpverleners in eerste instantie de minst intensieve hulp kiezen waarvan effect wordt verwacht, waarna dat indien gewenst geïntensiveerd kan worden. Dit project leverde goede resultaten op. Ook het project ‘Sneller Beter’, dat op dit moment in een aantal ziekenhuizen loopt, is gebaseerd op de doorbraakmethode. Dit boek is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in kwaliteitsmanagement in de zorg. Voor huisartsen is het interessant omdat ook in de eerste lijn nog veel te verbeteren valt. De doorbraakmethode kan hierbij helpen. Koos Jongebreur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen