Nieuws

Positieve resultaten door gesponsord onderzoek

Gepubliceerd
1 juni 2017
Dossier
Wetenschappelijk onderzoek dat gesponsord wordt door de farmaceutische industrie laat vaker een positief resultaat zien dan onderzoek dat niet door de industrie gesponsord wordt. Daarnaast worden de bevindingen in de conclusieparagraaf van artikelen vaker gunstiger omschreven dan bij onderzoek dat op een andere wijze is gefinancierd.
In een literatuuronderzoek werden onderzoekspublicaties die door de farmaceutische industrie werden gesponsord vergeleken met onderzoeken die op andere wijze werden gefinancierd. Dit leverde in totaal 75 bruikbare artikelen op. In het door de industrie gesponsorde onderzoek was in 27% van de gevallen vaker sprake van gunstige resultaten van het onderzochte medicament dan voor onderzoeken die op andere wijze werden gefinancierd (statistisch significant). Het verschil in bijwerkingen was niet statistisch significant. Verder viel op dat in 17% van de door de industrie gesponsorde onderzoeken in de conclusieparagraaf de resultaten te rooskleurig werden voorgesteld. Dit verschil was statistisch significant.
De gevonden verschillen tussen wetenschappelijke publicaties, al dan niet gesponsord door de farmaceutische industrie, konden niet verklaard worden door de gebruikelijke oorzaken van bias die onderzoeken met zich mee kunnen brengen. Wat dan wel de reden is, blijft onduidelijk. Enerzijds kan winstbejag een motief zijn om wetenschappers onder druk te zetten de resultaten mooier voor te stellen dan ze zijn, anderzijds is de farmaceutische industrie mogelijk geneigd alleen die onderzoeken te financieren waar op voorhand de beste resultaten van te verwachten zijn en laat ze de in potentie minder succesvolle onderzoeken over aan overheden en ander financiers. Wetenschap en industrie zullen nog lang een problematische relatie houden. Zolang dat nog het geval is, blijft oplettendheid geboden.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Derry S, et al. Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2017;1:CD007393.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen