Nieuws

Dysurie met negatieve nitriettest sneller over met antibiotica

Gepubliceerd
10 oktober 2005

Onderzoek in Nieuw-Zeeland bij vrouwen (15-60 jaar) met pijnlijke en frequente mictie, bij wie de nitriettest negatief was, toont een snellere afname van de klachten bij gebruik van antibiotica. In een RCT in de huisartsenpraktijk bij 59 vrouwen is het effect van 3 dagen 300 mg trimethoprim vergeleken met een placebo. Vrouwen met een positieve nitriettest, een gecompliceerde urineweginfectie of zwangerschap waren uitgesloten. De helft van de vrouwen in de antibioticagroep was binnen 3 dagen verlost van de dysurie, terwijl dat in de placebogroep 5 dagen duurde (NNT 4, 95%-BI 1,9-14,1). Slechts bij 5 vrouwen was er een positieve kweek van de urine: 3 in de antibioticagroep en 2 in de placebogroep. De negatief voorspellende waarde van de nitriettest in dit onderzoek was dan weliswaar redelijk (92%), maar de onderzoekers stellen dat zelfs het ontbreken van een positieve kweek bij deze klachten weinig zegt over het effect van een behandeling met antibiotica. In de recent herziene NHG-Standaard Urineweginfecties maken de auteurs in een noot melding dat een negatieve testuitslag van de nitriettest de kans op het bestaan van een urineweginfectie verlaagt van 55% (voorafkans) naar 39% en daarmee een ongeschikte test is om de diagnose te verwerpen. Ook in de NHG-Standaard wordt geadviseerd om bij vrouwen die de klachten van een urineweginfectie herkennen een behandeling te overwegen, zonder dat er een positieve nitriettest hoeft te zijn. Met dit onderzoek blijkt dan ook dat het behandelen van klachten niet altijd een doodzonde is. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen