Nieuws

E-consult voor bovensteluchtweginfecties en urinewegklachten

Gepubliceerd
4 maart 2022
Kunnen we het eerste consult bij infectieuze bovensteluchtweg- en urinewegklachten voortaan digitaal doen? Een Zweeds observationeel onderzoek in de eerste lijn toont aan dat 69% van de e-consulten over deze klachten geen fysiek vervolgconsult opleverde. Een klein deel van de patiënten had urgente klachten waarvoor zij alsnog op het spreekuur moesten komen. Een betere triage zou deze dubbele consulten wellicht kunnen voorkomen.
1 reactie

Tussen maart 2016 en 2019, dus voor de COVID-pandemie, vergeleken onderzoekers het aantal fysieke vervolgconsulten bij eerstelijnspatiënten na een eerste e-consult met het aantal na een eerste spreekuurconsult. Hiervoor includeerden zij 1236 patiënten met bovensteluchtwegklachten (776 e-consulten versus 460 spreekuurconsulten) en 551 patiënten met urinewegklachten (412 versus 139 consulten). Ongeveer 75% van hen was vrouw. De gemiddelde leeftijd was 41 jaar in de e-consultgroep, en 53 jaar in de spreekuurgroep (p < 0,0001).

Twee weken na het eerste contact was het aantal spreekuurconsulten na een e-consult gelijk aan het aantal na een eerste fysiek consult (18%). Binnen 48 uur na het eerste contact was het aantal spreekuurbezoeken na een e-consult significant hoger (16% versus 3%; p < 0,001), met name bij respiratoire klachten. Voor ongeveer de helft van de e-consulten was dit echter te verwachten, omdat dit gebeurde op advies van de e-consultdokter (107 consulten). Na exclusie van deze geadviseerde spreekuurconsulten valt het verschil tussen de groepen weg. Ook triagisten lijken aan de e-consultgroep geen extra werk te hebben: het aantal telefonische contacten met de triagist binnen 2 weken na het eerste consult verschilde niet (8%).

Bij 818 e-consulten (69%) werd een zelfzorgadvies gegeven, dus zonder geadviseerd vervolgconsult. Hiervan kwamen 144 patiënten (18%) alsnog binnen 2 weken op het spreekuur. Het onderzoek had te weinig power om iets te kunnen zeggen over eventuele verschillen in SEH-bezoek en ziekenhuisopnamen.

Het blijft een uitdaging om digitale en fysieke contacten goed te verdelen in relatie tot de tijdsinvestering en kwaliteit van geleverde zorg. ‘Dubbele’ consulten als gevolg van vaak geadviseerde fysieke vervolgconsulten na een e-consult kunnen bovendien leiden tot meer zorgkosten en consulttijd per patiënt. Dit onderzoek toont echter aan dat digitale en fysieke eerste consulten over infectieuze bovensteluchtweg- en urinewegklachten in zorgconsumptie na 48 uur gelijk zijn, en dat twee derde van de e-consulten sowieso niet leidt tot een spreekuurbezoek. Bij de e-consultzorg binnen 48 uur is er mogelijk wel nog ruimte voor verbetering in triage en continuïteit.

Literatuur

  • Entezarjou A, et al. Health care utilization following “digi-physical” assessment compared to physical assessment for infectious symptoms in primary care. BMC Prim Care 2022;23:4.

Reacties (1)

Ben Bottema 9 maart 2022

Het valt mij app dat in het oorspronkelijke artikel gesproken wordt over een in Zweden ontwikkeld e-health platform waar patiënten in dit geval van gebruik gemaakt hebben voor hun e-consult. Ook valt op dat de Zweden de ambitie hebben leider te zijn in de ontwikkeling van e-health. Mogelijk biedt dit ook voor de Nederlandse huisarts meer interessante aanknopingspunten dan bij lezing van deze beknopte samenvatting duidelijk wordt. 

Verder lezen