Praktijk

Ecg-casus ‘Bijzonder onregelmatig’ [Antwoord]

Gepubliceerd
8 november 2022

1. Beschrijving volgens ECG-10 +

  1. Frequentie en regelmaat | Er zijn van links naar rechts 11 complexen te zien, de frequentie is dus 66/min. Er is steeds een lang RR-interval, gevolgd door een kort RR-­interval. Er is dus sprake van een onregelmatig ritme met een vast patroon (‘regelmatige irregulariteit’).
  2. As | De meest positieve afleidingen zijn I (horizontaal, 0 graden) en II (wijst naar linksonder, + 60 graden). De meest iso-elektrische as is afleiding avL (de richting van avL is -30 graden, een as loodrecht daarop past bij een as van + 60 graden). De as ligt dus tussen 0 en + 60 graden en is normaal.
  3. P-top | Voor elk QRS-complex is een P-top te zien. Voor ieder eerste complex is de P-top binnen normale grenzen, voor ieder tweede QRS-complex is de P met 4 mm licht verbreed.
  4. PQ-tijd | Bij beide P-varianten zoals hierboven beschreven blijft de PQ-tijd < 5 mm, dus normaal.
  5. Q | Normaal. Nergens pathologische Q’s. De Q in III valt wel op, maar is smal en < 1/3 van de R-top. Dat is geruststellend.
  6. QRS | Normaal. Slank QRS, normale voltages en normale R-progressie over de voorwand. De vorm van alle complexen is hetzelfde en er is gedurende het hele ecg dus een supraventriculair ritme.
  7. ST-segment | Normaal. Geringe J-puntverhoging in V2-3 binnen de norm.
  8. T-top | Normaal. Nergens T-topinversie.
  9. QT-tijd | Normaal. < 10 mm ofwel 400 ms en minder dan de helft van de cyclusduur.
  10. Ritme | Basis sinusritme met iedere tweede slag een vervroegd QRS-complex, voorafgegaan door een afwijkende P-top: bigeminie van supraventriculaire extrasystolen.

Conclusie | Bigeminie van supraventriculaire extrasystolen met klachten.

2. Het verdere beleid

In overleg met de cardioloog staakt de huisarts de lanoxin. Onder lanoxin kan een bigemenie ontstaan of toenemen. Maanden later krijgt de patiënt toch weer atriumfibrilleren, maar is er met metoprolol MGA 1 dd 50 mg goede frequentiecontrole te bereiken. De patiënt is daarbij permanent in sinusritme met een frequentie van 70-80/min en heeft geen hinder meer van een bigemenie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen