Praktijk

Ecg-casus ‘Op bed’ [Antwoord]

Gepubliceerd
19 augustus 2020
Ecg Op bed
© Guusje Bertholet

1. Beschrijving volgens ecg-10+

Ecg

  1. Frequentie & regelmaat | Er zijn van links naar rechts 6 complexen te zien, de frequentie is dus 36/min, er is een regelmatig ritme.
  2. As | De sterkst positieve afleidingen zijn afleiding I en avL (wijst dus richting linkerschouder, past bij een as van 0 tot -30 graden). De meest iso-elektrische as is afleiding II, de as staat dus min of meer loodrecht op II en dat past eveneens bij een as van -30 graden. Omdat afleiding II juist negatief is, is de as dus iets meer dan 30 graden negatief. Er is dus sprake van een (geringe) linker asdraai.
  3. P-top | De P-toppen zijn nergens te breed of te hoog. De P-top in V1 is bifasisch met slechts een klein negatief deel (kleiner dan 1 mm breed en kleiner dan 1 mm diep), dat is normaal. Iedere 2e P-top wordt niet gevolgd door een QRS. Ook in het stukje storing na 3,5 seconde is een niet gevolgde P-top te herkennen (op de plaats waar de basislijn op het hoogste punt ligt).
  4. PQ-tijd | Er is sprake van een 2:1 blok. Op de momenten dat de P-top gevolgd wordt door een QRS-complex, is de PQ-tijd verlengd (6 mm = 240 ms).
  5. Q | Geen pathologische Q’s.
  6. QRS | Normale voltages, slank. Weinig R in V2, maar daarna (vanaf V3) normale R-progressie voorwand.
  7. ST-segment | Geen elevaties of depressies.
  8. T-top | Geen T-top-inversies, her en der wat vlak.
  9. QT-tijd | Normaal, 440 mm, niet verlengd.
  10. Ritme | De door een QRS-complex gevolgde P-toppen laten het patroon van een sinusritme met eerstegraads AV-blok zien. Iedere 2e P-top, die telkens identiek is aan de gevolgde P-toppen, wordt niet gevolgd. Er is dus sprake van een tweedegraads AV-blok. Omdat ieder 2e complex uitvalt, is er geen sprake van een oplopende PQ-tijd voordat er een QRS-complex uitvalt. Dit is daarmee een tweedegraads AV blok type 2. Positieve P-toppen voorafgaand aan QRS-complexen. Normale PQ-tijd. Sinusritme.

+ Conclusie | Bradycardie door een tweedegraads AV-blok type 2. Enige linker asdraai. De bradycardie verklaart de inspanningsintolerantie van patiënte.

2. Diagnose en beleid

Patiënte heeft dus een tweedegraads AV-blok type 2, na een griepperiode bij een verder cardiovasculair belaste voorgeschiedenis. De cardioloog nam patiënte op, waarbij staken van de metoprolol niet leidde tot verbetering. Plaatsing van een pacemaker volgde, waarna de patiënte weer normaal belastbaar werd.

➤ De ecg-casus 'Op bed' vindt u hier.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen