Nieuws

ECG’s in de huisartsenpraktijk

Gepubliceerd
2 april 2014
De meeste huisartsen hebben een ECG-apparaat tot hun beschikking, of anders de mogelijkheid een ECG te laten maken door een klinisch laboratorium in de nabijheid. Dit biedt mogelijkheden.
Maar welke mogelijkheden precies? En hoe kunnen we deze diagnostiek op een verstandige manier inzetten? In deze H&W zetten Chan en haar collega’s op een prachtige manier uiteen bij welke klinische bevindingen en differentiaaldiagnosen, en bij welke follow-up van patiënten, het ECG van belang kan zijn en wanneer niet.

In de praktijk

En dan besluit u, van nu af aan op een zeer verantwoorde manier, een ECG te maken. Er rolt, veelal gefaciliteerd door de assistente, een prachtig A-4tje uit het apparaat met het 12-afleidingen-ECG.
Sommige afwijkingen, zoals atriumfibrilleren, zijn relatief makkelijk te herkennen en ook de ‘vlaggen’ worden niet gemist (al moet je je wel afvragen of je er goed aan hebt gedaan bij deze patiënt een ECG te maken in plaats van hem direct in te sturen). Hoe vaak gebeurt het echter niet dat u toch twijfelt… Is dit een AV-blok? En zo ja, hoeveelste graad? Of u ziet afwijkingen die u eigenlijk nog nooit eerder hebt gezien. En dan?

Leren lezen

Tijdens de geneeskundeopleiding, tijdens de huisartsopleiding en gedurende nascholingen komen we in aanraking met het lezen van het ECG. Vele malen is de fysiologie en de pathofysiologie onderwezen en we leerden meerdere keren stapsgewijs het ECG te beoordelen. Ritme, frequentie, geleidingstijden, hartas, et cetera…
Hoewel je elke keer het idee hebt dat je het iets beter begrijpt, blijft het gevoel: ‘Hoe zat het ook alweer precies? Hoe geniaal heeft Einthoven dit begin 20e eeuw bedacht?’
Met alle afleidingen in het hoofd, de ligging van het hart ten opzichte van deze afleidingen, de fysiologische elektrische activiteit en de resultanten hiervan kun je het ECG ontleden. Daarmee kan dus ook eventuele pathofysiologie worden beredeneerd. Zie het ECG als bladmuziek voor een orkest, en dus als 3D-afleiding van het muzikale hart….

Muziek

Toch, als ik dat roze A-4je met kleine ruitjes voor mij zie, kies ik eieren voor mijn geld en ga ik heel consciëntieus met behulp van mijn zakkaartje, ECGpedia of een app netjes alle stappen van de ECG-beoordeling weer af. Ritme, frequentie, geleidingstijden, hartas, et cetera… Hoe meer ik in dat ritme zit en hoe hoger de frequentie, des te meer plezier heb ik in het lezen van ECG’s.
In de komende periode zullen we in H&W aandacht blijven schenken aan het ECG, zodat u uw vaardigheden kunt blijven oefenen en u zich vertrouwder kunt voelen bij het lezen van het ECG. Klinkt dit niet als muziek in de oren?

Reacties (1)

C.D. van Leeuwen (niet gecontroleerd) 18 april 2014

Aandacht voor het lezen van ECG's lijkt mij een heel goed plan. In Emmen is al jaren een ECG club onder leiding van huisarts Jaap Haije. De opzet is eenvoudig en ook elders te gebruiken. Huisartsen komen maandelijks bijeen in het ziekenhuis. Bij toerbeurt nemen we ECG's mee, voor elke deelnemer een kopie. De dienstdoende cardioloog zit er bij. Nadat een van de deelnemers een systematische interpretatie van het ECG heeft gegeven (met aanvulling van anderen) is tenslotte de cardioloog aan het woord over het ECG. Vaak is de patiënt bekend in het ziekenhuis en krijgen we aanvullend nog mooie echoplaatjes of beelden van de hartcatheterisatie. Een leuke en leerzame methode.

Verder lezen