Nieuws

Een app als hulpmiddel bij suïcidepreventie?

Door
Gepubliceerd
7 maart 2019
Huisartsen hebben een sleutelpositie in de zorg voor suïcidale patiënten. Als poortwachter en verwijzer naar de ggz ziet een huisarts deze patiënt vaak het eerst, en daarom heeft hij als taak de suïcidaliteit in te schatten en de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Een nieuw onderzoek gaat na of mobiele applicaties de veiligheid van suïcidale patiënten kunnen vergroten.
0 reacties
Suïcidepreventie
Een app die een mobiel veiligheidsplan faciliteert en een die de klachten van patiënten bijhoudt, krijgen een plek in de behandeling van suïcidale patiënten.

In 2017 zijn in Nederland 1917 mensen als gevolg van suïcide overleden.1 Het aantal suïcidepogingen zou volgens schattingen twintig keer zo hoog zijn. Eerder onderzoek toonde aan dat ongeveer 50% van de suïcidale patiënten in de maand voor de suïcide of suïcidepoging contact met hun huisarts had.23 Dat zou betekenen dat in 2017 ongeveer 20.000 mensen een maand voor de suïcide(poging) bij de huisarts zijn langs geweest. Dit geeft aan dat er behoefte is aan interventies die de veiligheid van suïcidale patiënten kunnen vergroten. Richtlijnen adviseren artsen om een signalerings-, crisis- of veiligheidsplan op te stellen voor patiënten die risico lopen op suïcide.45 Zo’n plan bestaat uit een vooraf opgestelde lijst met copingstrategieën en contactgegevens van personen die hulp kunnen bieden.6 Patiënten leggen dergelijke plannen vaak op papier vast en dragen hun plan fysiek bij zich of bewaren het op een speciale plek. Ontwikkelingen op het gebied van de mobiele technologie kunnen de bruikbaarheid en toegankelijkheid van suïcidepreventiemethoden vergroten door interventies aan te bieden op mobiele telefoons. Omdat patiënten hun telefoon vaak bij zich hebben, zijn mobiele interventies tijdens een crisis snel voorhanden.7

Om te achterhalen wat de haalbaarheid is van mobiele applicaties als hulpmiddel voor suïcidepreventie is een onderzoek opgezet. Een app die een mobiel veiligheidsplan faciliteert en een app die de klachten van patiënten bijhoudt krijgen een plek in de behandeling van - in eerste instantie - patiënten met suïcidale gedachten in de specialistische ggz. Het onderzoek is in januari 2019 gestart. De eerste resultaten zijn te verwachten in januari 2021.8

Nuij C. Een app als hulpmiddel bij suïcidepreventie? Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0059-1.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen