Nieuws

Een Engels Preventie Maatwerk

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Ook in Engeland ligt de preventie van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk onder vuur. De NHS stelde vorig jaar een raamwerk met ‘productiedoelen’: bloeddruk 30% en nog een lijst andere zaken. Het wachten was op onderzoek naar de haalbaarheid van die doelen. In achttien praktijken bleek 10,5% van de patiënten tussen de 35 en 75 jaar diabetes, hypertensie of een eerder infarct te hebben (n=10.325). Bij 51% van de patiënten met een infarct of angina pectoris was een cholesterol gemeten; bij de hoogrisicogroep (hypertensie, diabetes) was dit bij 42% gedaan. Slechts 38% had een bloeddruk 1 In een begeleidend commentaar wordt opgemerkt dat het zeer de vraag is of preventie in de huisartspraktijk zinvol is, zelfs bij mensen met een hoog risico. 2 Het kost veel tijd en inspanning en de winst blijft beperkt. Wat moet de patiënt met de boodschap dat met fikse ingrepen in zijn leefstijl en het slikken van pillen zijn absolute risico van 30% naar 26,4% vermindert, zoals de commentaarschrijvers stellen? Geen wonder dat patiënten verstandig zijn en zich niet aan onze opgelegde normen houden. Landelijke richtlijnen met normen hebben dan ook alleen zin als de effectiviteit én de belasting voor de praktijk voldoende duidelijk zijn. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen