Nieuws

Een huisdier houdt je mentaal gezond

Gepubliceerd
3 mei 2023
Kinderen die opgroeien met een hond als huisdier ontwikkelen later minder vaak een psychische stoornis. Hoe vaker kinderen het gezelschap van hun meest geliefde hond of kat opzoeken, hoe lager het risico op het ontwikkelen van een angststoornis of andere psychische stoornis tijdens de adolescentie.
2 reacties
Opgroeien met kat
Opgroeien met een hond of kat waaraan je bent gehecht heeft een beschermend effect op het ontwikkelen van psychische klachten.

De resultaten zijn gebaseerd op een cohortonderzoek onder 571 kinderen. De gemiddelde baseline leeftijd was 6,6 jaar (SD 2,1) en er waren follow-upgegevens van 8 jaar. De onderzoekers verzamelden diagnostische informatie over de kinderen uit het elektronisch medisch dossier. Bij 42% (n = 241) van hen vond daarnaast zowel bij het kind als bij de ouder of voogd een interview plaats over de hoeveelheid tijd die het kind met een huisdier doorbracht en de mate waarin het kind daaraan was gehecht.

Uitkomsten

Een ruime meerderheid (57,8%) van de deelnemers had een hond als huisdier bij aanvang van het onderzoek. Tijdens de follow-up bleken 191 deelnemers (33,5%) een psychische stoornis te hebben ontwikkeld: 99 een angststoornis; 61 ADHD; 21 depressie en 10 een combinatie van psychische stoornissen. 

Deelnemers die waren opgegroeid met een hond bleken minder vaak een psychische stoornis te hebben ontwikkeld dan kinderen uit een gezin zonder hond (HR 0,74;95%-BI 0,56 tot 0,99). De onderzoekers vonden dit verband niet voor de diagnose angststoornis en evenmin voor ernstiger psychiatrische diagnoses waarvoor psychofarmaca werden voorgeschreven.  

Verder bleek de hoeveelheid tijd die was doorgebracht met het meest geliefde huisdier (hond of kat) negatief te zijn geassocieerd met de ontwikkeling van zowel een angststoornis als van enigerlei psychische aandoening (respectievelijk HR 0,57;95%-BI 0,38 tot 0,85 en HR 0,64;95%-BI 0,44 tot 0,91). Dit verband werd niet gevonden voor psychiatrische ziektebeelden waarvoor psychofarmaca werden voorgeschreven.

Conclusie

De auteurs concluderen dat het opgroeien met een hond of kat waaraan je bent gehecht een beschermend effect heeft op het ontwikkelen van een psychische stoornis tijdens de adolescentie. Hoewel een causaal verband met dit onderzoek niet kan worden aangetoond, ondersteunen de resultaten de al lang bestaande en algemeen aanvaarde opvatting dat interactie met huisdieren een gunstig effect heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Literatuur

  • Gadomski A, et al. Impact of pet dog or cat exposure during childhood on mental illness during adolescence: a cohort study. BMC Pediatr 2022;22:572.

Reacties (2)

Marisha Smulders 12 mei 2023

Kan het niet ook zo zijn, dat het hebben/houden van huisdieren, en het krijgen van psychisch gezonde kinderen, beiden een resultaat kan zijn van stabiele liefhebbende opvoeders met ruimte en geld genoeg voor een huisdier? 

mirrian.hilbink 23 mei 2023

Dat is inderdaad mogelijk: een causaal verband kan in deze studie(opzet) niet worden aangetoond. 

Verder lezen