Praktijk

Een kaderhuisarts astma/COPD: Wat kan die voor u betekenen?

Gepubliceerd
10 september 2005

Samenvatting

In het najaar van 2003 stond er in Medisch Contact een advertentie voor de NHG-Kaderopleiding Astma/COPD. Op het NHG-Congres van dat jaar - dat ging over hobby’s en het verder ontwikkelen van competenties - ontmoette ik Bart Thoonen, de coördinator van de cursus. Zijn enthousiasme, maar vooral mijn interesse op het gebied van astma en COPD, hebben mij doen besluiten te beginnen met deze opleiding.

Wat is dat nu precies, een kaderopleiding? In de aanmeldingsfolder staat dat kaderhuisartsen worden opgeleid tot deskundigen op deelgebieden van de huisartsgeneeskunde. Letterlijk: je wordt als deelnemer getraind om in de eigen regio andere huisartsen te ondersteunen bij de uitvoering en verbetering van de zorg op een huisartsgeneeskundig deelgebied, in mijn geval dus de astma/COPD-zorg. De opleiding vraagt een investering van gemiddeld een dag in de week gedurende twee jaar. Elke vier maanden komen alle deelnemers samen in een tweedaagse bijeenkomst. In de tussentijd vinden regionale bijeenkomsten plaats. Tijdens de tweedaagse bijeenkomsten wordt cursorisch onderwijs gegeven in de vorm van lezingen en workshops. Tevens worden nieuwe opdrachten gestart en oude opdrachten gerapporteerd. Het doel van de tussentijdse regionale bijeenkomsten is uitwisseling van ervaringen en voortgangsbewaking. Voor de opleiding zijn een aantal kwaliteiten en competenties beschreven waaraan de kaderhuisarts na afloop moet voldoen. Aan de hand van de verschillende opdrachten wordt aan deze competenties gewerkt.

Zoals ik hierboven al heb beschreven, is de rol van de kaderhuisarts vooral het ondersteunen van andere huisartsen. Wat dit in de praktijk inhoudt kan ik het best vertellen aan de hand van enkele projecten die ik in het kader van de opleiding aan het doen ben. In mijn eigen hagro ben ik gestart met een COPD-project. Samen met de regionale thuiszorgorganisatie is een protocol gemaakt waarin de zorg voor de COPD-patiënten wordt beschreven, alsmede de rol die de huisarts en de longverpleegkundige hierin hebben. Onlangs zijn we met dit project van start gegaan. In een van de oefeningen voor de opleiding is ook naar de zorg voor de astma- en COPD-patiënten in de eigen praktijk gekeken. Dus op praktijkniveau kan de kaderhuisarts eveneens een adviserende rol spelen. Ook voor bijscholingen op het gebied van astma en COPD zijn de kaderhuisartsen inzetbaar. Naar analogie van de eerstelijns-DBC Diabetes mellitus zal er waarschijnlijk ook een DBC Astma/COPD voor de eerste lijn komen. Vanwege de specifieke expertise op het gebied van disease management kan de kaderhuisarts ook hierin een rol gaan spelen.

Intussen ben ik ruim een jaar bezig met de opleiding. Ik denk, praat, droom en doe alleen nog maar astma en COPD. Ik ben erg enthousiast over de opleiding, maar die kost wel veel tijd. Ik heb dan ook besloten om een hidha voor een dag in de week in dienst te nemen.

Er staan meerdere kaderopleidingen op het punt te beginnen. Iedere huisarts die meer dan gemiddeld geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp, kan ik aanraden zo’n opleiding te volgen. De huisarts die graag iets meer wil doen aan de zorg voor astma- en COPD-patiënten raad ik aan eens contact op te nemen met een kaderhuisarts-in-opleiding. U kunt mij bereiken via onderstaand e-mailadres voor verdere informatie. Jacob van Dijke, huisarts te Westervoort E-mail: m.van.dijke3@freeler.nl

Van de redactie

Over de rubriek ‘Leren van leden’ In deze rubriek kunnen huisartsen hun eigen ervaringen en ideeën kwijt, wanneer zij denken dat hun collega’s daar ook iets aan kunnen hebben. De artikelen worden wel geredigeerd, maar de inhoud ervan blijft geheel het gedachtegoed van de auteur. Om te voorkomen dat de rubriek gebruikt gaat worden om reclame te maken voor eigen of andermans ‘goede zaak’ worden alle verwijzingen naar commerciële instellingen of activiteiten geschrapt, behalve als er in de ogen van de redactie echt een hoger doel wordt gediend. Eenieder die meent een origineel, handig of nuttig idee te hebben, of, zoals hierboven het geval is, enthousiasme over een huisartsgeneeskundig deelgebied met collega’s wil delen, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te sturen aan de redactie van In de praktijk. Over de NHG-Kaderopleidingen ‘nieuwe stijl’ Zoals Jacob van Dijke al schrijft, kost het volgen van een kaderopleiding een behoorlijke investering in tijd en energie. Daarom krijgen de NHG-Kaderopleidingen een modulaire opbouw. Het blijft mogelijk een volledige kaderopleiding (van drie modules) te volgen, maar ook kan worden gekozen voor slechts één module (gericht op differentiatie/specialisatie in de eigen praktijkomgeving) of twee modules (ten behoeve van een consultatierol in de regio of onderwijs). In een komend nummer van het NHG-nieuws zal nader worden ingegaan op deze kaderopleidingen ‘nieuwe stijl’.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen