Nieuws

Een voetbalknie

Gepubliceerd
8 januari 2014

Nooit een schot gelost en toch een voetbalknie, dat moet je als huisarts even uitleggen. Dat vervolgens een afwachtend beleid het beste is, zoals de NHG-Standaard Traumatische knieklachten adviseert, vereist mogelijk nog meer uitleg aan de altijd kritische patiënt. Bij gebrek aan goed opgezet onderzoek blijven deze adviezen echter vaag. Het is de vraag of deze patiënten, die meestal een beschadigde mediale meniscus hebben, hier inderdaad beter mee af zijn dan met een gehele of gedeeltelijke menisectomie. Nieuw onderzoek moet uitkomst bieden.

Raine Sihvonen et al.deden een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek bij 146 patiënten naar de effectiviteit van artroscopische partiële menisectomie ten opzichte van een nepingreep. Na 2 maanden was de functie van de geopereerde knieën aanzienlijk verbeterd, net als de kwaliteit van leven, en de pijn na fysieke inspanning was minder. Dit herstel was echter hetzelfde voor patiënten die een nepingreep hadden ondergaan. Deze verbetering was na 12 maanden nog onverminderd aanwezig, zonder dat er sprake was van een statistisch significant verschil tussen beide groepen patiënten.

De geïncludeerde patiënten, 35 tot 65 jaar, hadden 3 maanden knieklachten en er was letsel van de mediale meniscus aangetoond met behulp van MRI of artroscopie. Patiënten die tevens gonartrose hadden, waren van het onderzoek uitgesloten. Door de zorgvuldig uitgevoerde nepingreep wisten de patiënten achteraf niet welke procedure bij hen was toegepast.

Hoewel het onderzoek patiënten betreft die al waren verwezen naar de tweede lijn, zijn de resultaten eveneens van belang voor de huisarts. Ze kunnen bijdragen aan de overtuigingskracht waarmee de huisarts zijn advies kracht kan bijzetten. Door de beeldvorming rond de voetbalknie zijn patiënten vaak van mening dat een operatie meestal onvermijdelijk is. Wie hier anders over denkt, moet goed beslagen ten ijs komen. Het is tot slot te hopen dat de geruststellende woorden van de huisarts even effectief zullen zijn als het placebo-effect van een nepingreep. 

Sihvonen RMD, et al. Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery for a degenerative meniscal tear. N Engl J Med 2013;369:2515-24.

Foto: Frank Muller/Hollandse Hoogte

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen