Nieuws

Eerlijkheid helpt

Gepubliceerd
16 november 2016

Patiënten die flauwvallen en bij wie een lichamelijke oorzaak uitgesloten kan worden, hebben er baat bij als ze onomwonden te horen krijgen dat hun klacht een psychische oorzaak heeft. De meeste patiënten hebben hier geen moeite mee en de verwijzing naar een psycholoog of psychiater wordt in het algemeen niet als te confronterend ervaren.

Saal et al. deden een retrospectief onderzoek bij patiënten van de LUMC syncope polikliniek. Er werden 35 patiënten met psychogene pseudosyncope (PPS) benaderd. De mediane follow-up duur was 50 maanden. Het uitleggen van de diagnose gaf onmiddellijk een statistisch significante reductie van het aantal aanvallen; van 156 in de maand vóór de diagnose tot zestien in de eerste maand na de diagnose. Het aantal opnames daalde zes maanden vóór de diagnose van negentien naar nul in de zes maanden na de diagnose met daarbij een significante verschuiving van somatische naar psychologische hulpvragen. Alleen de kwaliteit van leven van de patiënten verbeterde niet significant. Desgevraagd gaf 83% van de deelnemers te kennen dat ze respectvol behandeld waren, 23% voelde zich desondanks beledigd door de mededeling dat hun klachten geen lichamelijke maar een psychologische oorzaak hadden. Uiteindelijk kon 43% het wel met de diagnose eens zijn.

Ondanks dat een retrospectief onderzoek voor aanzienlijke problemen kan zorgen bij de interpretatie van de gegevens, mogen we voorzichtig stellen dat het onomwonden, maar op respectvolle wijze, meedelen van een sociaal minder geaccepteerde diagnose door de meeste patiënten goed opgepakt wordt. Er lijkt een snelle daling op te treden van het aantal aanvallen en ziekenhuisopnames en patiënten gaan zich in het algemeen meer concentreren op psychogene dan op somatische interventies. Dat hiermee niet het laatste woord gezegd is, blijkt uit de kwaliteit van leven die bij alle deelnemers gemiddeld vier jaar na dato nog steeds minder is dan die van een vergelijkbare populatie. Openheid en eerlijkheid over de diagnose bij patiënten met een psychogene pseudosyncope voorkomt in ieder geval verdere medicalisering. Het helpt, maar is nog niet de oplossing.

Saal DP, et al. Long-term follow-up of psychogenic pseudosyncope. Neurol 2016;87:1–6. http://bit.ly/2faf3nd

Foto: Shutterstock/Miriam Doerr   Martin Frommherz

 

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen