Nieuws

Effect van alcoholinterventies op bloeddruk nauwelijks onderzocht

Gepubliceerd
25 maart 2021
Overmatig alcoholgebruik is gerelateerd aan hypertensie en aan hart- en vaatziekten. Maar verbeteren interventies om alcoholgebruik te verminderen ook de bloeddruk? Daar is zo goed als geen onderzoek naar gedaan, zo blijkt uit een recente cochranereview.
0 reacties

Net als hypertensie is overmatig alcoholgebruik gerelateerd aan een hoger risico op hart- en vaatziekten. Ook hebben onderzoeken een relatie aangetoond tussen alcoholintake en hypertensie. De auteurs van een cochranereview bekeken daarom of interventies om alcoholgebruik te minderen ook de bloeddruk verbeteren. Zij vonden in de literatuur tot juni 2020 slechts 1 trial met 269 deelnemers die 24 maanden werden gevolgd. De trial was uitgevoerd in de Verenigde Staten tussen 1990 en 1995. De deelnemers waren mannelijke veteranen (75% blank), gebruikten 3 of meer eenheden alcohol per dag en hadden hypertensie. Zij werden gerandomiseerd over 2 groepen: psychologische ondersteuning (cognitieve gedragstherapie) om alcoholgebruik te minderen en gebruikelijke zorg. Er waren geen verschillen in sterfte, hart- en vaatziekten en bloeddrukverlaging. Wel verminderde de interventie de alcoholconsumptie (gemiddeld verschil 191,33 gram per week; 95%-BI 85,36 tot 297,30), hetgeen overeenkomt met ongeveer 20 E minder alcohol per week. Er was echter geen verschil in het aantal mensen met extreem hoog alcoholgebruik. Aangezien het slechts 1 onderzoek betreft, adviseren de auteurs hiernaar meer onderzoek te doen alvorens definitieve conclusies te trekken. 

Ondanks het gebrek aan effect van dit ene onderzoek lijkt het, gezien het wel beschikbare bewijs, dat overmatig alcoholgebruik een risicofactor is voor sterfte aan hart- en vaatziekten en hypertensie. Daarom is het advies van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement onverminderd valide: beperk alcoholgebruik tot maximaal 1 glas per dag.

Literatuur

  • Acin MT, et al. Alcohol intake reduction for controlling hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2020;9:CD010022.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen