Nieuws

Effectieve interventies tegen MRSA bij impetigo

Gepubliceerd
13 april 2023
De meticilline-resistente bacterie Staphylococcus aureus (MRSA) duikt steeds vaker op in de eerste lijn. Aan de hand van een recente uitbraak in de huisartsenpraktijk adviseren Nederlandse onderzoekers om veranderingen in antibiotica-uitgiftes te monitoren. Op die manier zijn dergelijke uitbraken tijdig in te dammen.
0 reacties
MRSA
Door veranderingen in antibiotica-uitgiftes te monitoren kunnen uitbraken van MRSA tijdig ingedamd worden.

Mede dankzij het gerichte voorschrijfbeleid van antibiotica is de prevalentie van MRSA-infecties in Nederland laag (< 1%). Toch was er in juli 2019 een MRSA-uitbraak bij impetigo in Nederland, dit keer buiten het ziekenhuis.

Onderzoek

Via het MRSA-monitoringsysteem van het RIVM kon de onderzoeksgroep patiënten natrekken die waren geïnfecteerd tussen juni 2018 en januari 2020. De onderzoekers stuurden een vragenlijst naar 5 huisartsenpraktijken in het centrum van de uitbraak in Oost-Nederland en naar 11 praktijken in aanpalende controleregio’s. De respons was respectievelijk 40% en 73%. Zij brachten daarmee de symptomen, diagnostiek en behandeling van geïnfecteerde patiënten in kaart, en vulden deze gegevens aan met prescriptiedata van regionale apotheken.

Detectie en indamming van de uitbraak

Er bleken 57 patiënten geïnfecteerd met MRSA (56% man). De uitbraak piekte tussen juli en september 2019 met 89% van de infecties en ging vooral rond onder kinderen met impetigo (82%; mediane leeftijd 5 jaar). De infecties waren doorgaans mild: 49 patiënten ontwikkelden huidlaesies. Slechts 1 patiënt werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege gegeneraliseerde bullosa. In de uitbraakregio reageerden 50-75% van de patiënten niet op fusidinezuur of orale antibiotica, vergeleken met 25-50% in de controleregio’s. Mupirocine bood een uitweg bij fusdinezuurresistentie in de uitbraakregio, maar bleek ook vaker te worden voorgeschreven in de aanpalende regio’s dan voor de uitbraak.

Leerpunten

De samenwerking tussen huisartsen, GGD, apothekers en microbiologen damde de MRSA-uitbraak efficiënt binnen 3 maanden in. Het onderzoek leert ons ook 2 lessen. Ten eerste: zet laagdrempelig microbiologisch onderzoek in als de behandeling van impetigo niet aanslaat. Ten tweede: monitor samen met de apotheker op veranderingen in antibiotica-uitgiftes – met name onder kinderen – als vroege indicatie voor uitbraken van MRSA.

Literatuur

  • Vendrik KEW, et al. An unusual outbreak in the Netherlands: communityonset impetigo caused by a meticillin-resistant Staphylococcus aureus with additional resistance to fusidic acid, June 2018 to January 2020. Euro Surveill 2022;27:2200245.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen