Alle nummers
Archief tijdschrift

2023, nummer 5

Jaargang
66

Nieuws

 • Podcast: mei 2023

  Meer aandacht voor de persoon en minder medicalisering. Dat is de insteek van het opiniestuk van Lucassen et al. over de nieuwe visie ‘Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’. Beluister zijn pleidooi voor meer persoonlijke aandacht voor de patiënt.

 • De balans vinden [Redactioneel]

  Net als ik de drukte van het ochtendspreekuur te boven ben, lees ik met welke patiënt ik mijn middag begin: ‘Heeft weer klachten van draaierigheid’. Een zucht ontsnapt me. Geen gemakkelijke klacht. Ik zie dat ze afgelopen jaren een aantal keren bij de kno-arts is geweest. Conclusie: ‘Vestibulaire oorzaak. Ménière niet uitgesloten. Retour huisarts’.

 • Nieuw onderzoek naar blefaritis

  De belangrijkste behandelopties voor patiënten met blefaritis zijn ooglidrandhygiëne en topicale antibiotica. Het bewijs voor de effectiviteit van deze 2 opties is beperkt. Dit observationele onderzoek beoogt meer inzicht te geven in de ervaringen die huisartsen en patiënten met deze behandelingen hebben.

 • Lichaamsbeweging helpt tegen symptomen van Parkinson

  De meeste typen lichaamsbeweging kunnen symptomen van Parkinson verminderen. Er is geen specifiek type beweging dat effectiever is dan andere. Dat is de conclusie van een recente netwerkmeta-analyse over lichaamsbeweging en sport bij Parkinson.

 • Nieuw onderzoek naar een online behandeling bij duizeligheid

  Voor duizeligheid schrijven veel huisartsen nog steeds medicijnen voor die niet werken, terwijl er een effectieve behandeling is: vestibulaire revalidatie. Om daar verandering in te brengen, is er een landelijk project opgezet waarbij patiënten een online behandeling krijgen.

 • Onverklaarbare lichamelijke klachten door borstimplantaten onderschat?

  Er is nog veel onbekend over het bestaan van breast implant illness (BII) bij siliconen borstimplantaten. Uit een Nederlands onderzoek blijkt BII in ongeveer 4% van de gevallen de reden voor revisiechirurgie en dat is veel minder dan revisie door lokale complicaties. Toch is het raadzaam de diagnose BII te overwegen als een vrouw met borstimplantaten aanhoudende lichamelijke klachten heeft.

 • Effectieve interventies tegen MRSA bij impetigo

  De meticilline-resistente bacterie Staphylococcus aureus (MRSA) duikt steeds vaker op in de eerste lijn. Aan de hand van een recente uitbraak in de huisartsenpraktijk adviseren Nederlandse onderzoekers om veranderingen in antibiotica-uitgiftes te monitoren. Op die manier zijn dergelijke uitbraken tijdig in te dammen.

 • Laxantiavoorschriften bij opiaten

  Schrijft u een patiënt sterkwerkende opioïden voor? Voeg dan ook direct een laxans toe, zo luidt het advies van de NHG-Standaard Obstipatie. Toch gebeurt dat in de praktijk vaak niet. Bij slechts 54% van de patiënten schrijven huisartsen bij opiaten ook direct laxantia voor. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel. Of we de patiënt hiermee benadelen, blijft echter ongewis.

 • Informeer ouders beter over een afwijkende hielprikuitslag

  Ongeveer 20 keer per jaar geven Nederlandse huisartsen een afwijkende hielprikuitslag door aan ouders of verzorgers die wijst op fenylketonurie (PKU). Uit navraag onder de ouders/verzorgers van kinderen met PKU blijkt dat huisartsen een afwijkende uitslag het best kunnen doorgeven tijdens een huisbezoek, waarbij zij voldoende kennis over PKU moeten hebben. Deze lessen gelden mogelijk ook voor andere hielprikuitslagen.

 • Minder beroertes bij duursporters op leeftijd

  Het was al bekend dat boezemfibrilleren vaker voorkomt bij oudere mannen die fanatiek aan duursport doen dan bij hun leeftijdsgenoten die dat niet doen. Uit een Noors patiënt-controleonderzoek blijkt nu dat zij desondanks minder vaak een beroerte krijgen.

Wetenschap

 • Welke kenmerken van praktijk en patiënt­ beïnvloeden persoonlijke continuïteit?

  Persoonlijke continuïteit is een kernwaarde van huisartsenzorg die steeds meer onder druk komt te staan. Het doel van dit onderzoek was om met behulp van routinezorggegevens en interviews met huisartsen praktijk- en patiëntkenmerken aan te wijzen die samenhangen met persoonlijke continuïteit. Persoonlijke continuïteit blijkt kleiner naarmate het absolute aantal vaste huisartsen binnen 1 praktijk en het percentage waarneemcontacten groter zijn. Persoonlijke continuïteit neemt toe wanneer een patiënt langer is ingeschreven. Een kleine verandering van een kenmerk blijkt al te kunnen leiden tot grotere persoonlijke continuïteit.

 • Geen pillen, maar bewegen bij chronische duizeligheid

  Huisartsen ervaren chronische duizeligheid vaak als een lastig probleem. De klacht kent veel verschillende oorzaken en er is geen effectieve medicamenteuze behandeling voorhanden. De NHG-Standaard Duizeligheid raadt behandeling met betahistine dan ook af. Toch schrijven huisartsen dit middel nog geregeld voor. Vestibulaire revalidatie, een bewezen effectieve oefentherapie, zetten ze daarentegen zelden in. In deze beschouwing beschrijven we de huidige literatuur over vestibulaire revalidatie en dragen we een stappenplan aan voor de behandeling van chronische duizeligheid.

 • Taalgebruik tijdens het SOLK-consult

  ‘Ik zie geen afwijkingen.’ Een gangbare conclusie na lichamelijk onderzoek bij patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Diezelfde boodschap kun je ook op een andere manier brengen, bijvoorbeeld: ‘Het ziet er netjes uit.’ Heeft dat invloed op hoe patiënten zich voelen? En met welke taal formuleren deze patiënten hun klachten? Taalgebruik blijkt een flinke invloed te hebben op de manier waarop patiënten op een consult over SOLK reageren.

 • Meer aandacht voor het persoonlijke verhaal in nieuwe visie psychische problematiek

  De visie ‘Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’ is een belangrijk begin voor het omschrijven van huisartsenzorg voor mensen met psychische problemen, maar voorziet de huisarts in de spreekkamer nog niet van een echte leidraad. Wat vinden huisartsen en POH’s-ggz van het document? Wij geven een voorzet.

 • Late gevolgen van radiotherapie na borstkanker

  Steeds meer patiënten in de huisartsenpraktijk leven met de gevolgen van een borstkankerbehandeling. Deze late gevolgen zijn soms vaag, de klachten zijn divers en lang niet altijd fysiek, en het verband met borstkanker is niet altijd direct duidelijk. Erkenning van de klacht en verband leggen met de eerdere borstkankerbehandeling kunnen al veel betekenen. Huisartsen kunnen zelf doorverwijzen voor eventuele behandeling, of bij twijfel over de oorzaak of de beste behandeling terugverwijzen naar de chirurg of radiotherapeut-oncoloog.

Praktijk

 • Een onverwachte diagnose bij een brakende patiënte

  Bij braken wordt doorgaans gedacht aan gastro-intestinale oorzaken. Wanneer deze niet worden gevonden, is het verstandig om terug te gaan naar de basis en de anamnese (opnieuw) af te nemen, inclusief de heteroanamnese. In deze casus leidde dat tot nieuwe diagnostische sporen en uiteindelijk tot de diagnose. We staan stil bij de betekenis van braken als eerste symptoom bij een onderliggende hersentumor en in het bijzonder glioblastomen.

 • Late gevolgen van radiotherapie na borstkanker [Kennistoets]

  Toets uw kennis.

 • Voorkeurshouding van het hoofd bij zuigelingen

  Schedelvervorming (plagiocefalie) is meestal het gevolg van langdurige eenzijdige compressie van de schedel voor, tijdens of na de geboorte. De belangrijkste oorzaak is te veel in dezelfde houding liggen, waardoor een milde afplatting ontstaat die onder invloed van de zwaartekracht en de geringe spiercontrole leidt tot een voorkeurshouding. Het natuurlijke beloop is gunstig; symmetrische stimuli aanbieden en het kind tijdens het spelen regelmatig in buikligging leggen bevorderen een symmetrische ontwikkeling.

 • ‘Duurzaamheid is geen innovatie, maar corebusiness’

  Huisarts Dennis Pot gaf de aanzet tot de eerste CO2-neutrale huisartsenpraktijk in Nederland. Wat begon met kleine stapjes om de praktijk te verduur­zamen, groeide uit tot een missie waarvoor hij in degroenehuisarts.nl medestanders vond. Eigenlijk zou dat initiatief niet nodig moeten zijn, stelt hij. De overheid en de beroepsverenigingen van de huisartsen schieten tekort op de duurzaamheidsagenda.

 • Gynaecologische echografie door de huisarts

  Dit artikel beschrijft een horizontaal verwijsproject van een regionale zorggroep met 165.000 patiënten, waarin huisartsen konden verwijzen naar een kaderhuisarts voor transvaginale gynaecologische echografie. In de jaren 2019-2021 maakte deze kaderhuisarts 481 echo’s. De meest gestelde diagnose was ‘geen afwijkingen’ (56%); er werden geen ernstige diag­noses gemist. Dergelijke horizontale verwijzingen lijken veelbelovend: ze zijn laagdrempeliger, goedkoper en de wachttijden zijn korter.

Richtlijn

NHG Forum

 • Vaardigheden opfrissen met de NHG-Instructiefilms

  Het NHG biedt 60 praktische instructiefilms over onderzoek en therapeutische verrichtingen, exclusief voor NHG-leden. De korte films zijn bedoeld om kennis over eerder aangeleerde vaardigheden op te frissen.

 • Reinigen oortrechters [Uitgelichte post HAweb Ledenforum]

  Huisarts Melvin Hazelhoff gebruikt niet-herbruikbare oortrechters. Het steeds weggooien van deze trechters staat hem tegen. In het kader van groener werken in de huisartsenpraktijk vraagt hij zich af of herbruikbare oortrechters, die in de autoclaaf kunnen, een beter alternatief zijn.

 • Wetenschap als houvast

  De Verenigingsraad van het NHG adviseert gevraagd en ongevraagd het NHG-Bestuur over het inhoudelijk beleid. Zij signaleert ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en gezondheidszorg in een breder maatschappelijk kader. Wie zijn de mensen die in deze raad zitten? Maak kennis met Verenigingsraadlid Gideon den Ouden aan de hand van 5 steekwoorden.

 • Vernieuwde EKC-basisopleiding

  De tweedaagse basisopleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) is vernieuwd. De evidence en achtergrondliteratuur kregen een update. Daarnaast kregen een aantal opdrachten en dia’s een onderwijskundige aanpassing en is er aandacht voor het werken met spiegelinformatie.