Praktijk

Erkend begeleiders in nieuwe rol getraind

Gepubliceerd
10 september 2005

Samenvatting

De komende jaren zal de functie van erkend begeleider langzaamaan gaan verdwijnen. Daarvoor in de plaats gaat de erkend kwaliteitsconsulent de nascholing binnen hagro’s begeleiden. In een tweedaagse cursus worden de erkend begeleiders in hun eigen regio voor hun nieuwe functie opgeleid.

In een recent artikel in dit tijdschrift beschrijft Kooij dat huisartsen 60 procent van hun nascholingsuren binnen de eigen regio volgen (43 procent cursorisch en 17 procent via intercollegiale toetsing en fto). 1 Er is dus kennelijk behoefte aan scholingsmogelijkheden in de eigen regio. Hobma pleit in een ander artikel voor meer nascholing in of dichtbij de eigen praktijk met aandacht voor toetsing. 2 Hij stelt dat dit veel effectiever is en meer bijdraagt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Ondersteuning van nascholing in kleine groepen dichtbij de huisartsenpraktijk is dus wenselijk. Voor de nascholingsorganisaties in de regio en het NHG vormde dit aanleiding om de oude functie van erkend begeleider nieuw leven in te blazen en de cursus ‘Erkend kwaliteitsconsulent’ te ontwikkelen.

Goed gegeten

‘Ik dacht dat ik Chinees ging eten, maar het werd Italiaans, overigens wel van prima kwaliteit’, zo vertelde een van de deelnemers tijdens de evaluatie van de cursus Erkend kwaliteitsconsulent. Een mooie typering van de cursus waar erkend begeleiders kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nascholing en kwaliteitsbeleid in de huisartsenpraktijk. Ruim tien jaar geleden al werd het belang ingezien van nascholing en toetsing in kleine groepen. Toen is besloten dat deze vorm van nascholing in aanmerking komt voor accreditering, mits er een duidelijke verslaglegging is, een presentielijst wordt bijgehouden en aan de nascholing een erkend begeleider is verbonden. Deze erkend begeleiders werden eenmalig centraal geschoold en verkregen aldus deze titel. Voor hun verdere nascholing en deskundigheidbevordering werd echter niet gezorgd, zodat de meeste erkend begeleiders niet op de hoogte raakten van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nascholing en kwaliteitsbeleid. Dit werd steeds meer als een gemis ervaren. Daarom verzochten de districtscoördinatoren twee jaar geleden de NHG-sectie Advies en Scholing om voor de erkend begeleiders herscholing te ontwikkelen. Ook het College voor Accreditering Huisartsen gaf te kennen daaraan waarde te hechten.

Eerste ervaringen

Door de ineenstorting van de bestaande DHV-structuren heeft de training enige vertraging opgelopen, maar inmiddels is deze van start gegaan in samenwerking met de bij het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteit Huisartsen (LINKH) aangesloten regionale organisaties. Het is de bedoeling dat de komende drie jaar door de verschillende LINKH-organisaties regionaal trainingen worden aangeboden, waar de erkend begeleiders zich kunnen laten (bij)scholen tot erkend kwaliteitsconsulent. Nadien zal de oude functie komen te vervallen. Uiteraard is de cursus ook toegankelijk voor huisartsen die geen erkend begeleider zijn maar wel geaccrediteerde nascholing in de hagro willen begeleiden.

Inhoud van de cursus

In de tweedaagse training wisselen de deelnemers uit wat de behoefte van hun hagro is op het gebied van kwaliteitsverbetering. Er is aandacht voor de veranderingsbereidheid, de manier waarop de vergaderingen verlopen en hoe de groep staat tegenover praktijkaccreditering. De deelnemers worden op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid. Er is uitleg over verschillende leuke en nieuwe onderwijsvormen en hiermee wordt ook praktisch geoefend. Ook is er aandacht voor het motiveren van de eigen groep, rekening houdend met hun wensen, weerstanden, mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast wordt ingegaan op de NHG-Praktijkaccreditering als methode van continue kwaliteitsverbetering en op de NHG-producten en diensten die er zijn rond kwaliteitsbeleid. Een belangrijk onderdeel is het werken met verbeteringsplannen, waarbij men leert hoe je van een idee tot een concreet, uitvoerbaar en haalbaar plan komt. Bovendien biedt de training de mogelijkheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega’s uit de eigen regio die actief zijn op het terrein van nascholing en kwaliteitbeleid. De cursus kan zo een start vormen voor structureel overleg tussen de erkend kwaliteitsconsulenten in de regio. Het is de bedoeling dat de training in de toekomst een vervolg gaat krijgen in de vorm van jaarlijkse regionale terugkomdagen.

Zelf meedoen?

Al met al biedt de training van erkend kwaliteitsconsulenten een actief programma. De cursus is geaccrediteerd voor dertien uur. De trainingen in het land worden steeds gegeven door twee consulenten onder auspiciën van het NHG. Het komende halfjaar staan er al heel wat trainingen gepland. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, informeer dan bij de LINKH-gelieerde organisatie in uw eigen regio (WDH of ROS) of kijk op de NHG website ( http://nhg.artsennet.nl).

Bas Spelberg, wetenschappelijk medewerker NHG-sectie Advies en Scholing

Literatuur

  • 1.Kooij L. Huisartsen doen veel aan deskundigheidsbevordering en vooral in de eigen regio. Huisarts Wet 2005;48(6):280-3.
  • 2.Hobma S. Het systeem voor accreditering is aan verbetering toe. Huisarts Wet 2003;46(6):298

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen