Nieuws

Erratum:

Gepubliceerd
4 december 2013
Tot onze spijt is er een fout geslopen in het samenvattingskaartje behorend bij de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 die is gepubliceerd in het oktobernummer 2013 van Huisarts en Wetenschap.
Abusievelijk wordt in de tabel Medicamenteuze therapie vermeld: gliclazide 80 mg 3 dd, max. 240 mg 3 dd.
Dit is onjuist en wij betreuren dit zeer.
De juiste tekst luidt: gliclazide tablet mga 80 mg 1-3 dd 1 tablet.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen