Nieuws

Euthanasie bij psychisch lijden

Gepubliceerd
16 november 2021
De wet maakt geen onderscheid tussen euthanasie bij somatisch of psychisch lijden. Voor huisartsen lijkt dit anders te zijn, zo concluderen de auteurs van een recent onderzoek onder Nederlandse huisartsen. Met name de inschatting of aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan, bleek in meer dan de helft van de aanvragen een reden om het verzoek af te wijzen.
0 reacties

Het aantal verzoeken voor euthanasie bij psychisch lijden neemt toe: van 320 in 1995 tot 1100 in 2016. Ook het aantal ingewilligde verzoeken neemt toe: van 0 in 2002 tot 67 in 2018 (20 hiervan zijn uitgevoerd door huisartsen).

Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen en meningen van Nederlandse huisartsen over euthanasie bij psychisch lijden stuurden de onderzoekers vragenlijsten naar 500 willekeurig geselecteerde huisartsen in de periode 2018-2019. Zij benaderden 19 huisartsen voor een diepte-interview.

Van de 108 huisartsen die de vragenlijst invulden, vond 85% het denkbaar om euthanasie uit te voeren bij somatisch lijden en 49% bij alleen psychisch lijden. Eenenveertig procent had ooit een euthanasieverzoek bij psychisch lijden gekregen. De 37 huisartsen die ooit een dergelijk euthanasieverzoek afwezen, deden dat met name vanwege de inschatting dat er niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan (51%). Dat was bijvoorbeeld het geval omdat er twijfel bestond over de uitzichtloosheid of het gebrek aan een redelijke andere oplossing. De 19 geïnterviewden noemden als bijkomende redenen het gebrek aan ervaring en de vaak langere levensverwachting. Ook vonden zij het verzoek meer vallen onder de expertise van de psychiater. 

Redenen om de euthanasie wel te willen uitvoeren waren onder andere het voorkomen van suïcide, het recht op zelfbeschikking en de overtuiging dat er geen onderscheid zou mogen zijn tussen somatisch of psychisch lijden.

De verwachting is dat het aantal verzoeken voor euthanasie bij psychisch lijden toe zal nemen. Huisartsen zouden meer begeleidingsmogelijkheden kunnen gebruiken voor een adequate evaluatie van dergelijke verzoeken. 

Literatuur

  • Pronk R, et al. Experiences and views of Dutch general practitioners regarding physician-assisted death for patients suffering from severe mental illness: a mixed methods approach. Scand J Prim Health Care 2021;39:166-173.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen