NHG Forum

Expertgroep Spoedzorg

Gepubliceerd
1 juni 2018
Dossier
Expertgroepen bestaan uit kaderhuisartsen in bijvoorbeeld diabetes, het bewegingsapparaat of beleid & organisatie. Ze zijn niet alleen vraagbaak voor huisartsen, maar jagen ook projecten aan. Daadkracht hoort bij kaderhuisartsen: twee huisartsen richtten hun expertgroep op nog voordat ze zelf kaderhuisarts waren.
0 reacties

Alja Sluiter richtte met Femke Hohmann in 2016 de expertgroep Spoedzorg (SpoedHAG) op als afstudeerproject voor hun NHG-Kaderopleiding Spoedzorg: ‘Een expertgroep gaat verder dan de spreekkamer: huisartsgeneeskunde, maar ook beleid, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, en dat alles zowel voor de dagelijkse praktijk als landelijk.’ Waarom was er nog geen expertgroep Spoedzorg? Sluiter: ‘De spoedzorg is in transitie. Na de ggz-bezuinigingen, meer ouderen langer thuis, verpleeghuizen dicht, zijn we nu bezig met de herinrichting van de spoedzorg: hoe houd je de spoedzorg behapbaar? In de eerste week na ons afstuderen kregen we wel vijftien aanvragen om lezingen te geven. Hoe gaan we de toestroom van ouderen op de HAP oplossen, ggz-patiënten beter helpen? En bovendien: hoe zorgen we dat we huisartsen aan tafel krijgen bij de beslissers, dat er niet over ons besloten wordt zonder dat wij het weten? Daarin kunnen wij als expertgroep het voortouw nemen: zorgen dat wij aan de gesprekstafels zitten.’

Anderhalf uur bellen voor kwetsbare oudere

Antonia Viljac, eveneens kaderhuisarts Spoedzorg: ‘Collega’s bellen mij over problemen met een opvangplek regelen voor een kwetsbare oudere. Dan kun je geen kant op: er is geen medische reden voor ziekenhuisopname, maar ook geen opvangplek. De huisarts moet vaak anderhalf uur bellen om de zorg te regelen. Er zijn vaak geen vrije crisisbedden beschikbaar en geen eerstelijnsverblijf-bedden (ELV-bedden) waarnaar de huisarts kan verwijzen. De ouderen komen dan alsnog op de SEH terecht, wat de oudere niet wil en wat leidt tot meer druk op de SEH. Daarom probeer ik nu als kaderhuisarts regionaal met het ziekenhuis structurele opvangbedden te regelen. Zodat die oudere helemaal niet meer in het ziekenhuis komt, en de huisarts niet zo lang hoeft te bellen. Vanwege mijn expertise zien specialisten en bestuurders mij als deskundige.’

‘Benader ons!’

Kan een individuele huisarts ook iets hebben aan een kaderhuisarts Spoedzorg? Viljac: ‘Zeker. Een kaderhuisarts Spoedzorg bel je niet tijdens een spoedgeval, zoals ik wel een kaderhuisarts van Het Beweegkader kan bellen om over een injectie te vragen: “Mag ik daar en daarin spuiten?” of wanneer ik een kaderhuisarts diabetes een vraag stel over insulinewaarden. Maar benader onze kaderhuisartsen Spoed wel als je dingen regionaal beter wilt organiseren. Je kunt dan meer invloed uitoefenen dan alleen. Onze erkende expertise legt gewicht in de schaal.’

Expertgroepen

Er zijn 12 expertgroepen, die bestaan uit kaderhuisartsen die een NHG-Kaderopleiding hebben gevolgd in een deelgebied van de huisartsgeneeskunde. De expertgroep Spoedzorg (SpoedHAG) is de jongste. Expertgroepen beslaan een medisch-inhoudelijk deelgebied (seksHAG, DiHAG, HartVaatHAG, ugynHAG, Het Beweegkader, PsyHAG) of een niet-klinisch deelgebied (BOHAG: beleid & organisatie; Coaches voor medici), of hebben een overstijgend thema (Laego: ouderenzorg; PalHAG: palliatieve zorg).

Huisartsen consulteren kaderhuisartsen op persoonlijk niveau, maar dat is vaak lokaal of regionaal georganiseerd. U kent de kaderhuisartsen mogelijk vanwege hun consultatieve functie. Zij zorgen ook voor innovatie, voor samenwerking op lokaal en regionaal niveau, en voor deskundigheidsbevordering. Het NHG werkt veel samen met kaderhuisartsen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen