NHG forum

Nieuwe normen spoedzorg in Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Date
29 juli 2021
Huisartsen blijven bij een A1-urgentie bij de patiënt wachten tot de ambulance arriveert. Ook bij A2 blijft de huisarts bij de patiënt, tenzij de veiligheid van de patiënt anders kan worden gewaarborgd. Bij een overdracht krijgt de patiënt duidelijke informatie over het vervolg en wie hij kan bereiken bij vragen of verergering van klachten. Dit zijn 2 van de nieuwe - landelijke - normen in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.