NHG Forum

Nieuwe normen spoedzorg in Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Gepubliceerd
29 juli 2021
Huisartsen blijven bij een A1-urgentie bij de patiënt wachten tot de ambulance arriveert. Ook bij A2 blijft de huisarts bij de patiënt, tenzij de veiligheid van de patiënt anders kan worden gewaarborgd. Bij een overdracht krijgt de patiënt duidelijke informatie over het vervolg en wie hij kan bereiken bij vragen of verergering van klachten. Dit zijn 2 van de nieuwe - landelijke - normen in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.
0 reacties

Dit kwaliteitskader is een bundeling van nieuwe en bestaande normen voor verschillende stappen in de spoedzorgketen. Het is opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt.

Behandelwensen en -beperkingen

Het met toestemming van de patiënt opnemen van behandelwensen en -beperkingen in de professionele samenvatting is een nieuwe norm waarin NHG en LHV nog bezig zijn nuancering aan te brengen. Door voortschrijdend inzicht tijdens de coronapandemie bleek dat deze norm multi-interpretabel is. Het is onmogelijk om alle behandelwensen en -beperkingen altijd inzichtelijk en up-to-date te hebben.

24/7 spoedzorg van goede kwaliteit

Elf partijen onderhandelden met elkaar over de vraag hoe zij met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Dit resulteerde in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, dat het Zorginstituut Nederland in februari 2020 vaststelde en opnam in het kwaliteitsregister. De implementatie van de normen begon eind 2020, na enig uitstel vanwege de coronapandemie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen