Nieuws

Faith-based medicine?

Gepubliceerd
10 juni 2007

Is er naast evidence-based medicine ook behoefte aan faith-based medicine en dan in het bijzonder voor moslims? Ja, schrijft Aziz Sheikh in de British Medical Journal, want gemiddeld genomen blijft de gezondheidstoestand van moslims achter bij die van anderen en gezondheidszorginitiatieven die specifiek op deze geloofsgemeenschap zijn toegesneden, zijn de beste methode om hier verandering in te brengen. Geloof is voor de meeste moslims een factor die meer bepalend is voor hun identiteit dan hun land van herkomst. Waaraan hij zoal denkt? Circumcisie op ruime schaal beschikbaar maken en in aanmerking laten komen voor vergoeding. Maar ook organiseren dat een moslim kan worden gezien door een hulpverlener van hetzelfde geslacht, het inrichten van gebedsruimtes in instellingen en het aanstellen van imans voor geestelijke verzorging. En er zijn nog meer aandachtspunten: wanneer geneesmiddelen met behulp van varkens of alcohol zijn bereid, moet dat op de verpakking staan en moeten daar alternatieven voor komen. Meer voorlichting ook over vermijding van gezondheidsrisico’s tijdens de ramadan en advies over de pelgrimstocht naar Mekka voor mensen met chronische aandoeningen. Nee, antwoordt Anees Esmail. Ook moslims zijn er in soorten en maten en lang niet iedereen heeft evenveel behoefte aan dit soort voorzieningen. Bovendien zou het leiden tot onpraktische toestanden. Esmail hecht meer waarde aan basisprincipes als respect en tolerantie en meent dat speciale voorzieningen voor omschreven groepen gemakkelijk leiden tot stigmatisering en stereotype verwachtingspatronen. Niet iedere moslimmoeder wenst vijfmaal daags te bidden of haar zoontjes besnijdenis. Het Engelse debat lijkt van belang voor de Nederlandse situatie. Ook hier is de gezondheidstoestand van moslims verre van optimaal en is er een roep om meer aandacht voor ‘diversiteit’, onder meer in NHG-Standaarden. Sceptici betwijfelen echter of die extra aandacht veel oplevert. (TW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen