Nieuws

Farmaceutische marketing beïnvloedt anderen, maar mij niet!

Gepubliceerd
14 december 2023
Nederlandse onderzoekers vonden in papieren reclame van farmaceutische bedrijven diverse effectieve marketingstrategieën om huisartsen te overtuigen bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven. Dit gold eveneens voor advertenties in medische tijdschriften. Zij waarschuwen huisartsen om zich hiervan bewust te zijn, omdat deze strategieën op een subtiele manier het voorschrijfbeleid (oneigenlijk) beïnvloeden.