Nieuws

Foliumzuur draagt niet bij aan de preventie van hart- en vaatziekten

Gepubliceerd
10 juli 2006

Onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ stelde de Nederlandse Hartstichting enkele jaren geleden voor patiënten met een matig verhoogde homocysteïnespiegel foliumzuur te verstrekken.1 Indertijd heeft het NHG al gewezen op het premature karakter van dit advies, daar gegevens omtrent de effectiviteit van foliumzuur op harde cardiovasculaire eindpunten ontbraken.2 Inmiddels zijn er diverse trials verschenen waaruit blijkt dat het gebruik van foliumzuur al dan niet in combinatie met vitamine B 6 en B 12 weliswaar de homocysteïnespiegels verlaagt, maar dat dit niet gepaard gaat met een verminderd optreden van cardiovasculaire aandoeningen.3456 Sinds de publicatie van de meest recente twee is de hoop dat verstrekking van foliumzuur bijdraagt aan de preventie van hart- en vaatziekten definitief de bodem ingeslagen en is het zaak geworden de redenen van de teleurstellende resultaten te achterhalen.7 Voor huisartsen betekent dit dat zij het chronisch gebruik van foliumzuur ter preventie van hart- en vaatziekten dat de afgelopen jaren is voorgeschreven, moeten heroverwegen en bij veel patiënten zonder bezwaar kunnen beëindigen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen