Alle nummers
Archief tijdschrift

2006, nummer 8

Jaargang
49

Nieuws

 • Continuïteit van zorg voor chronisch zieken. Hersenschim of realiteit?

  Patiënten willen graag een huisarts die hen kent, die ze kunnen vertrouwen en tot wie ze zich kunnen wenden bij problemen en vragen. En dat betekent niet dat deze dokter ook de snee in de vinger op maandagavond en de verstuikte enkel in het weekend als eerste moet zien en behandelen. Bij acute…

 • Wanneer is de bloeddruk goed ingesteld?

  Hoeveel hypertensiepatiënten de streefwaarde van hun bloeddruk halen, blijkt sterk afhankelijk van de manier waarop we die streefwaarde bepalen. Engelse onderzoekers hebben gekeken hoeveel behandelde hypertensiepatiënten (n=601) in een huisartsenpraktijk de norm voor een goede bloeddruk haalden…

 • Vitamine-D-deficiëntie nog steeds onderbelicht

  De bevindingen van collega Schreuder over vitamine-D-deficiëntie bij allochtonen (H&W 2006;49:72-4) komen overeen met de mijne. Toen ik in 1999 voor het eerst bij een niet-westerse, traditioneel geklede, allochtone patiënte uit mijn praktijk in een Rotterdamse achterstandswijk de diagnose…

 • Toch maar corticosteroïden bij COPD

  Inhalatiecorticosteroïden (ICS) hebben geen duidelijke effecten op de longfunctie bij COPD, maar ze verminderen het aantal exacerbaties significant. Amerikaanse onderzoekers publiceerden in het laatste nummer van Annals of Family Medicine een zeer uitgebreide systematische review over het nut…

 • De lijkschouw bij plotselinge dood (2)

  De reactie van Reijnders op de ingezonden brief van Cremers verbaast mij (H&W 2006;49:333). De reactie is veel meer op de persoon gericht dan op de inhoud. De toon van de reactie is onaangenaam, en het is naar mijn mening ongepast om zo te publiceren. Bovendien blijft een belangrijke stelling …

 • Spinozaprijs

  Jozien Bensing (directeur NIVEL) ontving in juni de Spinozaprijs voor haar onderzoek naar de communicatie tussen (huis)artsen en patiënten. Onder het motto Medicine is a delicate balance between art, science and communication onderstreept zij dat communicatie een essentieel aspect is van het…

 • Foliumzuur draagt niet bij aan de preventie van hart- en vaatziekten

  Onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ stelde de Nederlandse Hartstichting enkele jaren geleden voor patiënten met een matig verhoogde homocysteïnespiegel foliumzuur te verstrekken. Indertijd heeft het NHG al gewezen op het premature karakter van dit advies, daar gegevens omtrent…

 • Het medisch jaar 2005

  In een tijd waarin je eigenlijk geen studieboeken meer koopt, ben ik de meeste jaren weer blij verrast met een nieuw exemplaar van het Het medisch jaar . Ook over het jaar 2005 mogen we niet mopperen. De opzet (één onderwerp wordt belicht vanuit diverse disciplines) is hetzelfde als vorige jaren…

 • Praktijkondersteuner en assistente: wie doet wat?

  Eind jaren ’90 deden de praktijkondersteuners op hbo-niveau hun intrede in de huisartsenpraktijk. Dit stelde huisartsen in staat om ook complexere taken te delegeren, wat hun werkdruk zou kunnen verlichten en de kwaliteit doen toenemen. Het ging daarbij vooral om categorale zorg, zoals de zorg…

 • Autisme

  Complimenten voor de duidelijke klinische les over ADHD en autisme in het meinummer (H&W 2006;49:324-9). Huisartsen horen deze ontwikkelingsstoornissen inderdaad tijdig te onderkennen om onnodig leed in gezinnen te voorkomen. Een paar aanvullingen op het artikel over PDD-NOS vind ik belangrijk…

 • Wiens brood men eet…

  Door de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek heeft vaker als resultaat dat de nieuwe behandeling beter is dan onderzoek betaald uit publieke middelen. Dat is al eerder aangetoond en nu bevestigd in een analyse van 324 trials over hart- en vaatziekten die de laatste 5 jaar zijn verschenen…

 • Love is in the air

  Zoenen verlicht de allergische klachten bij mensen met milde atopische dermatitis en milde allergische rhinitis. Een Japanse onderzoeker komt tot deze conclusie na een heuse kissing study . Hij onderzocht 24 patiënten met milde atopische dermatitis met een allergie voor pollen, huisstofmijt of…

 • Douchen met hechtingen?

  ‘Mag ik douchen en hoe lang moet er een pleister op?’ Patiënten stellen deze vragen geregeld na een kleine chirurgische ingreep waarbij gehecht is. Meestal schipper ikzelf dan tussen de 0 en 3 dagen drooghouden, en de pleister laat ik plakken afhankelijk van mijn idee over de hygiënische status…

 • Mobiel bellen zonder kopzorgen

  Mobiel bellen verhoogt het risico op het ontstaan van een glioom niet. Dit is de conclusie van een artikel dat de BMJ half april publiceerde. In dit case-controlonderzoek stelden de onderzoekers aan 966 patiënten met een glioom en 1716 controles enkele vragen over het gebruik van de mobiele…

 • Pols en polsdruk als nieuwe voorspellers voor hart- en vaatziekten

  Zijn we net bezig om patiënten uit te leggen dat de bovendruk toch echt veel belangrijker is dan de onderdruk, blijkt dat we wellicht naar het basale hartritme en de polsdruk moeten kijken. Aboyens en Criqui publiceerden in het juninummer van het prestigieuze Journal of Clinical Epidemiology een…

Wetenschap

Praktijk

 • Lof der discontinuïteit

  Het beste nieuws is nieuws dat een voorgevoel bevestigt. Dat verleent de mens troost (‘Gelukkig, ik vergis mij niet…’) en trots (‘Ik wíst het wel...!’). Mij overkwam het toen ik in de NRC of Volkskrant las over de Zorgbalans: een RIVM-rapport over de kwaliteit van de gezondheidszorg in diverse…

 • ‘Zo gaat er eens een frisse wind door de praktijk!’

  In de praktijk van Ton de Boer in Oss heerst overduidelijk een gemoedelijke, informele en collegiale sfeer. Tijdens het gesprek wordt veel gelachen en het drietal vult elkaar voortdurend aan in een spervuur van opmerkingen. Die goede sfeer is ook bijna wel noodzaak, want: ‘Dit is maar een…

 • Klachten en signalen

  Het echtpaar Öbelan komt voor de vijfde keer deze maand op uw spreekuur. Ook ditmaal gaat het om mevrouw Öbelan, maar haar echtgenoot doet - zoals altijd - het woord, omdat zijn vrouw de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. ‘Dokter, zo gaat het niet langer. Mijn vrouw blijft maar klagen…

 • Implementatie van e-consult in de praktijk

  Het NHG stimuleert het gebruik van e-consult. De voordelen ervan zijn al uitgebreid besproken in de meinummers van In de praktijk . Dit laatste artikel in deze miniserie over elektronische consultvoering bevat een verkorte weergave van de NHG-Checklist e-consult . Daarmee heeft u als huisarts…

 • Geen langdradige test!

  De heer Donovan, 53 jaar, komt voor de jaarlijkse controle van zijn diabetes mellitus type 2 bij huisarts Jaarsma. Deze richt zich nu - naast de gebruikelijke onderdelen van de controle - op eventuele voetproblemen. Jaarsma vraagt naar signalen van mogelijke risicofactoren , zoals slecht…

 • De weerbarstige werkelijkheid van het sterfbed

  In 2005 zijn in Huisarts en Wetenschap acht artikelen gepubliceerd over palliatieve zorg. In een reeks van vier artikelen geven we hierop een aanvulling. In dit eerste artikel besteden we aandacht aan de knelpunten in de psychosociale begeleiding van patiënten in hun laatste levensfase. De…

 • In gesprek met Paul Zwietering

  In deze serie over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk volgen we de opleider op zijn weg als huisarts, didacticus, manager en enthousiast professional. De eerste afleveringen gingen over goede redenen om te gaan opleiden, het aanmelden als opleider en het opleiden in het basiscurriculum…