Nieuws

Follow-upzorg darmkanker naar de eerste lijn?

Gepubliceerd
25 juli 2022
Het NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk pleit voor nazorg dicht bij de patiënt. Nederlandse onderzoekers gingen na hoe huisartsen het ervaren om de oncologische follow-upzorg te verlenen bij patiënten met coloncarcinoom.
0 reacties

Het onderzoek maakt deel uit van de I-CARE studie, een trial over follow-up van patiënten met coloncarcinoom in de eerste lijn. De onderzoekers namen bij 17 vrijwillig deelnemende huisartsen na 1 (n = 7) en na 5 (n = 10) jaar semigestructureerde interviews af over hun ervaringen met het verlenen van deze zorg. Met thematische analyse brachten zij belemmerende en faciliterende factoren in kaart. 

Optimistisch 

De meningen van de huisartsen over de follow-upzorg varieerden. Zij vonden de zorg over het algemeen niet moeilijk. Ook zagen zij het als een normaal onderdeel van hun werk, met voordelen voor patiënten, mantelzorgers en de maatschappij.  

Waar het knelt 

Belemmeringen waren een gebrek aan ervaring, routine, tijd en financiële compensatie. Deelnemende huisartsen hadden zorgen over timing en toegankelijkheid bij terugverwijzing naar de tweede lijn. Ook misten zij een goed monitoringssysteem, zeker als patiënten niet zelf het initiatief namen of geen vaste controles hadden vanwege een andere chronische aandoening.  

Wel of niet te doen? 

Het NHG-Standpunt Oncologische zorg stelt dat nacontroles voor coloncarcinoom in principe evidencebased kunnen worden uitgevoerd in de eerste lijn. Dit onderzoek laat zien dat die nazorg nog niet zo eenvoudig is. En dat terwijl deze huisartsen vrijwillig deelnamen en vooraf waarschijnlijk positief waren gestemd. 

De auteurs komen met aanbevelingen, zoals extra scholing over bijwerkingen van de behandeling en symptomen van recidieven. Ook bevelen ze een goed monitoringssysteem aan met heldere afspraken en korte lijnen tussen de eerste en tweede lijn, naast extra tijd en geld.  

Zou u, als aan die voorwaarden is voldaan, zelf de controles doen? 

Literatuur

  • Vos JAM, et al. Delivering colon cancer survivorship care in primary care; a qualitative study on the experiences of general practitioners. BMC Prim Care 2022;23:13.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen