Nieuws

Forse toename digitale contacten door COVID-19

Gepubliceerd
23 juni 2020
Dossier
Eind april vroeg het Nivel aan alle Nederlandse huisartsenpraktijken of zij vanwege de COVID-19-pandemie (nieuwe) e-health-toepassingen hebben ingezet of bestaande toepassingen vaker zijn gaan inzetten. Uit dit onderzoek bleek dat driekwart van de 1443 huisartsenpraktijken (respons van 35%) meer gebruik ging maken van e-health-toepassingen. De allergrootste stijger was beeldbellen.
0 reacties

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie Innovatie en Zorgvernieuwing, heeft het Nivel eind april alle Nederlandse huisartsenpraktijken bevraagd over de toename van het gebruik van digitale toepassingen. Daaronder vielen onder andere het e-consult met patiënten, beeldbellen met patiënten, elektronische intercollegiale teleconsultatie, telemonitoring (zorgverlener monitort online wat de patiënt thuis meet) en online aanvragen van herhaalrecepten. Tijdens de COVID-19-pandemie ging 64% (n = 693) van de huisartsen voor het eerst beeldbellen met patiënten. Toepassingen als het e-consult, online recepten aanvragen en teleconsultatie werden door de meeste huisartsenpraktijken al wel gebruikt, maar tijdens de COVID-19-pandemie intensiever ingezet. 

In vergelijking met eerder onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van digitale toepassingen door huisartsen, blijkt dat met name het gebruik van beeldbellen vanwege de COVID-19-pandemie een hoge vlucht heeft genomen (stijging van 0% naar 72% in 1 jaar). Meer dan een kwart van de huisartsenpraktijken geeft aan het e-consult (26%) en beeldbellen (28%) ook na de pandemie intensiever te blijven inzetten.

Er komt vervolgonderzoek naar de ervaringen van huisartsen met de verschillende digitale toepassingen, en naar de redenen dat praktijken in de toekomst wel of niet gebruik blijven maken van toepassingen waarnaar (wellicht) noodgedwongen tijdens de pandemie is uitgeweken.

Literatuur

  • Van Tuyl LHD, et al. Gebruik van e-health in de huisartsenpraktijk tijdens de COVID-19 pandemie. Utrecht: Nivel, 2020.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen