Nieuws

Functionele buikklachten

Gepubliceerd
10 mei 2002

Iedere huisarts krijgt regelmatig en bij herhaling patiënten met vermoedelijk functionele buikklachten in zijn spreekkamer. Hierbij worstelt hij nogal eens met zichzelf of met de patiënt over de vraag hoe uitgebreid de diagnostiek moet zijn en ook over de vraag wat het beleid moet zijn, want medicatie doet veelal niets en ‘er mee leren leven’ is ook niet alles. In dit boek, uitgebracht in de reeks Practicum huisartsgeneeskunde, een serie voor opleiding en nascholing, komt in zeven hoofdstukken een aantal veel voorkomende klachten en syndromen aan bod: het prikkelbaredarmsyndroom, obstipatie bij volwassenen, diarree bij volwassenen en kinderen, buikpijn bij kinderen, buikklachten bij ouderen en het spastisch-bekkensyndroom. Na een herkenbare pakkende titel, zoals ‘Dokter, hij ziet zo bleek’ bij buikpijn bij kinderen en ‘Stuur mij naar de gastro-enteroloog!’ in geval van buikklachten bij ouderen begint ieder hoofdstuk met een casus, die kort wordt neergezet. Hierna volgt een bespreking van de vraag waar de huisarts aan zou kunnen denken en wordt de aandoening nader gedefinieerd. Zo worden bij het prikkelbaredarmsyndroom in het kort de criteria van de NHG-Standaard naast de internationale criteria (Rome II) gezet. Het vóórkomen van de aandoening en het verdere handelen worden aan de hand van cijfers onder andere uit het Transitieproject en NIVEL besproken. De auteurs belichten op kritische wijze de noodzaak van nadere anamnestische gegevens, het nut van lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek. Het beleid wordt in ruime mate uitgewerkt aan de hand van het vervolg van de casus en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met het verdere beloop van de casus. De auteurs zijn erin geslaagd vanuit het perspectief van de huisartspraktijk een aantal veelvoorkomende functionele buikklachten op een prettig leesbare en overzichtelijke manier te belichten. Doordat de besproken casuïstiek zo dicht bij de dagelijkse praktijk staat, biedt dit boek allerlei handvatten om bekende en nog onbekende patiënten met vermoedelijk functionele buikklachten als een uitdaging te zien.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen