Nieuws

Fysieke activiteit helpt tegen vermoeidheid na kanker

Gepubliceerd
2 mei 2022
Mensen die kanker hebben gehad hebben vaak last van klachten als vermoeidheid, angst en depressie. Sporten kan helpen, maar blijkt vaak ook lastig, onder andere door het aanbod van en de afstand tot de sportaccommodatie. Uit onderzoek blijkt dat fysieke activiteiten in de eigen leefomgeving op een zelfgekozen tijdstip vermoeidheid bij volwassen kankerpatiënten ook kan verminderen. Frequente coaching vergroot het effect van deze interventies.
0 reacties
Tuin
Fysieke activiteiten in de eigen leefomgeving op een zelfgekozen tijdstip kan vermoeidheid bij volwassen verminderen.

In een recent uitgevoerd systematisch literatuuronderzoek met meta-analyse werden 11 RCT’s geïncludeerd met in totaal 1066 patiënten. Zevenenzeventig procent had een voorgeschiedenis van borstkanker, 14% eierstokkanker, 4% colorectale kanker, 4% prostaatkanker en 1% een andere vorm van kanker. De aangeboden interventies hadden met elkaar gemeen dat ze van lage tot gemiddelde intensiteit waren en individueel in of rond huis werden uitgevoerd. Slechts 1 onderzoek, waarbij de interventie bestond uit wijkgerichte groepswandelingen, vormde hierop een uitzondering. Negen onderzoeken richtten zich op vermoeidheid en 2 op depressie en/of angst.

Meta-analyse toonde aan dat fysieke activiteit in de eigen leefomgeving tot een significante vermindering van vermoeidheid leidde, zowel direct na de interventie (SMD 0,22; 95%-BI 0,06 tot 0,37), na 3 maanden follow-up (SMD 0,27; 95%-BI 0,04 tot 0,51) als na 6 tot 9 maanden follow-up (SMD 0,31; 95%-BI 0,08 tot 0,55). Interventies waarbij minimaal driewekelijks coaching werd aangeboden hadden een sterker effect op vermoeidheid dan interventies waarbij minder vaak of geen coaching werd aangeboden. Omdat slechts 2 onderzoeken depressie en/of angst als uitkomstmaat hadden, kan over het effect van fysieke activiteit op depressie en angst geen betrouwbare uitspraak worden gedaan.

De auteurs concluderen dat fysieke activiteit leidt tot een afname van vermoeidheid bij volwassenen die kanker hebben gehad. Hoewel de positieve effecten bij de follow-up veelbelovend waren, waren zij afkomstig uit slechts 3 onderzoeken waarbij de populatie alleen uit borstkankerpatiënten bestond. Bewegen in en rondom huis blijkt voor de huisarts een goed te adviseren alternatief voor bewegen bij een sportfaciliteit.

Literatuur

  • Huizinga F, et al. Home-based physical activity to alleviate fatigue in cancer survivors. A systematic review and meta-analysis. Med Sci Sports Exerc 2021;53:2661-74.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen