Nieuws

Fysio niet van nut bij verstuikte enkel

Gepubliceerd
22 december 2016

Nu de gang naar de fysiotherapie door de directe toegankelijkheid zo’n grote vlucht heeft genomen, is het goed om kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde van veelvoorkomende behandelingen. Canadese onderzoekers rapporteren over de bijdrage van fysiotherapie aan het herstel na een enkeldistorsie.

Ze randomiseerden ruim 500 patiënten met een gewone enkeldistorsie zonder tekenen van instabiliteit in een groep die alleen gebruikelijke zorg kreeg en een even zo grote groep waarbij de gebruikelijke zorg werd aangevuld met een oefenprogramma verzorgd door een fysiotherapeut.

De gebruikelijke zorg bestond uit schriftelijke instructies over enkelbescherming, rust, koelen met ijs, gebruik van een drukverband, het hoog leggen van het onderbeen en gedoseerde gewichtsbelasting alsmede informatie over het te verwachten herstel. De fysiotherapeutische begeleiding bestond uit een programma van 7 sessies van 30 minuten. Tijdens deze sessie werden oefeningen aangeleerd die werden aangepast aan de mate van het enkelherstel. De oefeningen waren gericht op vergroting van de actieve beweeglijkheid van de enkel en versterking van de onderbeensmusculatuur. Deze oefeningen moesten thuis worden voortgezet.

Primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten met een goed herstel. Een herstel werd als goed gedefinieerd als er na 3 maanden tenminste 450 van de 500 punten (bepaald met de Foot andankleoutcome score (FAOS)) waren behaald. Een klinisch relevent verschil was hierbij vooraf gesteld op een toename van het aantal herstelde patiënten van 15%. De FOAS werd ook na 1 en 6 maanden bepaald.

Het percentage patiënten met een goed herstel bedroeg na 3 maanden 43 in de fysiotherapiegroep en 37 in de groep die alleen gebruikelijke zorg kreeg (ARR 6%, 95%-BI -3 tot 15%). Deze waargenomen niet-significante trend ten faveure van fysiotherapie nam niet toe in de per protocolanalyse en veranderende in het nadeel van fysiotherapie bij de meting na 6 maanden.

Met een verstuikte enkel hoeft men dus echt niet naar de fysiotherapeut.

Brsion RJ, et al. Effect of earlysupervisedphysiotherapy on recovery from acute anklesprain: randomisedcontrolled trial. BMJ 2016;355:i5650.

Reacties (2)

Leo van Pelt (niet gecontroleerd) 26 januari 2017

Onzin verhaal , de meeste huisartsen kunnen een enkel niet eens behoorlijk onderzoeken en mogelijk is alleen oefentherapie niet (in alle gevallen) de juiste opvang. Tot u spreekt een oudere (sport-)fysiotherapeut.

Hanneke Borst (niet gecontroleerd) 17 januari 2017

Even een kritische noot vanuit de fysiotherapeutische hoek:
Het artikel gaat over patiënten met enkeldistorsie zonder instabiliteitsklachten, daarvoor blijkt het effect op korte termijn gelijk en op lange termijn minder goed. Het onderzoek gaat niet over patienten met instabiliteitsklachten na enkeldistorsie, mogelijk zit daar wel een verschil in uitkomst bij wel of niet behandeling door fysiotherapeut.
De conclusie om met een verstuikte enkel dus echt niet naar de fysiotherapeut te hoeven is onvolledig en daardoor kort door de bocht.

Verder lezen