Nieuws

Gebruik diclofenac heeft meer risico dan andere NSAID’s

1 reactie
Gepubliceerd
14 november 2018
Ernstige, cardiovasculaire aandoeningen als myocardinfarcten komen significant vaker voor bij gebruik van diclofenac dan bij andere NSAID’s. Deze conclusie in BMJ volgt uit een onderzoek met miljoenen mensen. Aangezien diclofenac wereldwijd nog steeds de meest gebruikte NSAID is, wordt het tijd om anders te gaan voorschrijven.

In een Deens cohortonderzoek bekeken onderzoekers hoe vaak cardiovasculaire aandoeningen binnen 30 dagen optraden bij patiënten die een arts bezochten en geen medicatie kregen of starten met diclofenac, ibuprofen, naproxen of paracetamol. Ze maakten daarbij gebruik van geregistreerde data over medicijngebruik en ziekenhuisopnames van alle mensen in Denemarken om een gerandomiseerd klinisch onderzoek na te bootsen. Elke maand tussen 1996 en 2016 gold als een apart ‘onderzoek’ waarin de onderzoekers volwassenen met een laag risico (zonder cardiovasculaire aandoeningen in de voorgeschiedenis) met elkaar vergeleken.

In de totale inclusiegroep startten 1.303.209 patiënten met geen enkel middel, 1.370.872 met diclofenac, 3.878.454 met ibuprofen, 219.490 met naproxen en 764.781 met paracetamol. De kans op nieuwe cardiovasculaire aandoeningen binnen 30 dagen was significant hoger voor diclofenacgebruikers: 50% (RR 1,5; 95%-BI 1,4 tot 1,7) meer dan voor mensen die niets innamen; 20% (RR 1,2; 95%-BI 1,1 tot 1,3) meer dan ibuprofen- en paracetamolgebruikers en 30% (RR 1,3; 95%-BI 1,1 tot 1,5) meer dan naproxengebruikers. Daarnaast was het gastro-intestinale bloedingsrisico 4,5 keer groter dan bij mensen die niets slikten; 2,5 keer groter dan bij ibuprofen- en paracetamolgebruikers en even groot als bij naproxengebruikers.

Diclofenac heeft van alle NSAID’s dus het hoogste risico op cardiovasculaire aandoeningen en gastro-intestinale bloedingen. De NHG-Standaard Pijn adviseert diclofenac alleen in plaats van naproxen bij een hoog gastro-intestinaal risico. In dit onderzoek gaf diclofenac echter net zoveel gastro-intestinale bloedingen. Waarom zou je nog diclofenac voorschrijven in plaats van veiliger middelen als naproxen en ibuprofen? Bedenk in elk geval of de keuze voor diclofenac bewust is of gewoon een kwestie van gewenning.

Literatuur

  • Schmidt M, et al. Diclofenac use and cardiovascular risks: series of nationwide cohort studies. BMJ 2018;362:k3426.

Reacties (1)

John Markx 21 november 2018

dan moet naproxen wel leverbaar zijn !