Nieuws

Gebruik van beeld vergroot kennis en begrip

Gepubliceerd
24 augustus 2020
Patiënten begrijpen de informatie die we bieden vaak maar beperkt en onthouden deze ook niet altijd goed. Gebruik van beeld bij het (e-)consult helpt mogelijk. Een systematisch literatuuronderzoek liet zien dat beeldgebruik een bescheiden maar significante verbetering van kennis en begrip opleverde. Dat gold echter niet voor therapietrouw. Het beste resultaat werd geboekt als de beelden gepaard gingen met korte teksten (minder dan 10 woorden per beeld).
0 reacties

De auteurs van dit systematische literatuuronderzoek (54 RCT’s) met meta-analyse (42 RCT’s) bekeken het effect van beeld op kennis, begrip en therapietrouw. Zij zagen een matige maar significante verbetering van kennis (pooled SMD 0,43; 95%-BI 0,15 tot 0,72 voor continue variabelen en pooled OR 1,89; 95%-BI 1,28 tot 2,79 voor dichotome variabelen). Daarnaast was er een iets kleinere maar nog steeds significante verbetering bij het onthouden van informatie (pooled SMD 0,31; 95%-BI 0,07 tot 0,54 voor continue variabelen en pooled OR 5,53; 95%-BI 0,52 tot 58,96 voor dichotome variabelen). De therapietrouw verbeterde niet significant (gepoolde OR 1,50; 95%-BI 0,62 tot 3,62). 

Bij de subgroep laaggeletterden nam alleen kennis significant toe. Deze verbetering was groot (4 onderzoeken met continue uitkomst SMD 0,96; 95%-BI 0,34 tot 1,57 en 3 onderzoeken voor dichotome uitkomst OR 2,52; 95%-BI 1,54 tot 4,11).  De beperkingen van de onderzoeken waren de grote heterogeniteit en het aanzienlijke risico op diverse vormen van bias. De auteurs concluderen dat beelden met een beperkt aantal woorden kunnen helpen bij consulten om de kennis van patiënten te vergroten. 

Het is winst te beseffen dat korte teksten voorzien van beeld in (e-)consulten, zoals de visuele informatie van Thuisarts.nl, met name kennis en begrip kunnen vergroten. Voor een meetbaar effect op de therapietrouw is echter meer nodig. 

Literatuur

  • Schubbe D, et al. Using pictures to convey health information: A systematic review and meta-analysis of the effects on patient and consumer health behaviors and outcomes. Patient Education and Counseling 2020 11 May [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen