Nieuws

Gebruik van beeld vergroot kennis en begrip

Date
24 augustus 2020
Patiënten begrijpen de informatie die we bieden vaak maar beperkt en onthouden deze ook niet altijd goed. Gebruik van beeld bij het (e-)consult helpt mogelijk. Een systematisch literatuuronderzoek liet zien dat beeldgebruik een bescheiden maar significante verbetering van kennis en begrip opleverde. Dat gold echter niet voor therapietrouw. Het beste resultaat werd geboekt als de beelden gepaard gingen met korte teksten (minder dan 10 woorden per beeld).