Nieuws

Geen effect laserbehandeling op onychomycose bij diabetes

Gepubliceerd
19 augustus 2019
Bij patiënten met diabetes komt onychomycose meer dan 2,5 keer vaker voor dan bij andere mensen en de aandoening is een risicofactor voor het ontwikkelen van een diabetische voet. Onderzoekers bekeken daarom of laserbehandeling voor deze patiënten effectief zou kunnen zijn. Laserbehandeling leidde in dit kleine onderzoek echter niet tot klinische of microbiologische verbetering.
0 reacties

Onychomycose kan leiden tot huidfissuren, ulcera en secundaire (diepe) infecties, met name bij diabetische patiënten met neuropathie en perifeer vaatlijden. Behandeling van onychomycose zou een potentiële behandeloptie kunnen zijn om diabetische voetproblemen te voorkomen.

In de LASER-1 trial includeerden de onderzoekers via het voetencentrum van één diabetespolikliniek (Isala ziekenhuizen) 63 patiënten met diabetes type 1 of 2, een Sims-classificatie 1 of 2 en een klinische vermoeden van onychomycose. Patiënten bij wie onychomycose microbiologisch niet aantoonbaar was of die perifeer vaatlijden danwel nierfalen hadden, werden uitgesloten van deelname. De deelnemende patiënten werden gerandomiseerd in de lasergroep of placebo-lasergroep en kregen bij start en met 2, 4 en 12 weken een behandeling. Zij gingen daarnaast door met de reguliere podotherapeutische behandeling. Via foto’s en nagelkweken beoordeelden de onderzoekers na 30 en 52 weken de resultaten. Daaruit bleek dat twee patiënten uit de lasergroep waren genezen van onychomycose, maar dit effect was niet statistisch significant.

De onderzoekers stellen dat laserbehandeling in onderzoeken met een andere intensiteit, behandelduur en follow-up op termijn mogelijk wel effectief kan blijken, maar daarvoor zijn nu nog geen aanwijzingen.

De NHG-Standaard Dermatomycosen adviseert regelmatige controle van de voeten bij diabetespatiënten en geeft geen andere behandeladviezen aan mensen met of zonder diabetes, tenzij de mycose leidt tot huidlaesies. Het advies is dan te behandelen met een orale kuur antimycotica. Laserbehandeling heeft vooralsnog geen plaats in de behandeling

Literatuur

  • Nijenhuis-Rosien L, et al. Laser therapy for onychomycosis in patients with diabetes at risk for foot ulcers. A randomised, quadruple-blind, sham controlled trial (LASER-1). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Mar 28. DOI: 10.1111/jdv.15601 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen