Praktijk

(Geen titel)

Gepubliceerd
3 juli 2014

Kennistoets: antwoorden

1. Onjuist / 2. Juist
Meestal worden patiënten met de ziekte van Graves behandeld met medicatie omdat dit na behandeling van 12 maanden 40 tot 50% kans geeft op een langdurige remissie, zonder risico op het ontstaan van hypothyreoïdie. De overige twee behandelingsmogelijkheden zijn even gelijkwaardig. Bij een recidief hyperthyreoïdie na staken van de medicatie zijn de drie therapeutische mogelijkheden eveneens gelijkwaardig. Voeg een bètablokker toe gedurende de eerste 6 weken indien er veel klachten bestaan, totdat het effect van het thyreostaticum merkbaar is door duidelijke afname van de klachten. Bouw vervolgens de bètablokker af. Houd bij de keuze van een bètablokker rekening met comorbiditeit. De voorkeur gaat uit naar metoprolol met vertraagde afgifte, startdosering 1 maal daags 100 mg.
Van Lieshout J, Felix-Schollaart B, Bolsius EJM, Boer AM, Burgers JS, Bouma M, et al. NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening). www.nhg.org.
3. Juist / 4. Juist / 5. Onjuist
Instrueer de patiënt 8 uur voorafgaand aan de test geen kortwerkende bronchusverwijders te gebruiken en gedurende 12 uur geen langwerkende bronchusverwijders. Bij een FEV1/FVC-ratio &lt 0,7 wordt een bronchusverwijder toegediend via een dosisaerosol en inhalatiekamer in vier afzonderlijke puffs (salbutamol 100 microg of > 60 jaar ipratropium 20 microg). Tien tot 15 minuten na inhalatie van salbutamol of 30 minuten na ipratropium wordt de meting herhaald.
Smeele IJM, Van Weel C, Van Schayck CP, Van der Molen T, Thoonen B, Schermer T, et al. NHG-Standaard COPD (tweede herziening). www.nhg.org.
6. Juist / 7. Onjuist / 8. Onjuist
Maak bij een hard en pijnloos ulcus en niet-pijnlijke, vergrote inguïnale lymfeklieren (vermoeden van syfilis) een keuze tussen direct verwijzen naar een dermatoloog en serologisch onderzoek naar syfilis, in combinatie met NAAT/PCR-diagnostiek uit het ulcus (uitstrijk van de bodem van het ulcus). Negatieve serologie sluit in dit stadium syfilis niet uit. Herhaal het serologisch onderzoek in dat geval na enkele weken tot maximaal drie maanden of verwijs alsnog.
Van Bergen JEAM, Dekker JH, Boeke AJP, Kronenberg EHA, Van der Spruit R, Burgers JS, et al. NHG-Standaard Het soa-consult (eerste herziening). www.nhg.org.
9. Onjuist / 10. Onjuist
Het carpaletunnelsyndroom (CTS) is een entrapmentsyndroom van de nervus medianus onder het ligamentum carpi flexorum. De anamnese, gevolgd door een zenuwgeleidingsonderzoek, is afdoende om de diagnose te stellen. Bij lichamelijk onderzoek worden vaak geen afwijkingen gevonden en de voorspellende waarde van provocatietests is beperkt.
Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, et al. NHG-Standaard Hand- en polsklachten (eerste herziening). www.nhg.org.
Van Ree JW, Martin JJ, redactie. Neurologie. Praktische huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2004.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen