Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 7

Jaargang
57

Nieuws

 • Jokken

  Jokken is een relatief onschuldige leugen vertellen. In een van de artikelen van dit nummer wordt het woord expliciet genoemd. Dat is uitzonderlijk. In H&W kom je dit woord niet vaak tegen, terwijl er toch heel wat wordt gejokt in de huisartsenzorg. Het onderzoek van Hilberink laat zien dat…

 • Diagnose COPD vaak gemist

  Het beloop van COPD is positief te beïnvloeden als de diagnose tijdig wordt gesteld. Toch duurt dit in de huisartsenpraktijk vaak enige tijd. Brits onderzoek suggereert dat de mogelijkheid om de diagnose te stellen in de vijf jaar voor de daadwerkelijke diagnose bij 85% van de patiënten werd…

 • Dokters geregeld abuis over doodsoorzaak

  Autopsie gold lange tijd als gouden standaard voor bij leven gestelde diagnoses, maar het percentage overledenen bij wie obductie plaatsvindt, is dalende. Enkele redenen hiervoor zijn: het feit dat obductie niet vergoed wordt, angst bij medici voor eventuele aansprakelijkheidsproblemen en de…

 • Krakende knieën

  We vertellen onze patiënten dat knappende gewrichten bij het bewegen geen klinische betekenis hebben, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Onderzoekers van het Erasmus MC vonden namelijk dat crepitatie met een pijnlijke patella in de voorgeschiedenis samenhangt met afwijkingen in…

 • Slapeloosheid

  In 2012 werd bij 22 per 1000 bij de huisarts ingeschreven patiënten de diagnose slapeloosheid (P06) gesteld. Bij slapeloosheid treedt al binnen enkele weken negatieve conditionering op. De herziene NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen beveelt bij slapeloosheid een niet-medicamenteuze…

 • Bewegingsprogramma’s bij dementie lijken effectief

  Context Door de ‘dubbele vergrijzing’ zal de prevalentie van dementie de komende jaren toenemen. De achteruitgang van cognitieve functies is helaas moeilijk te behandelen. Gedragsbeïnvloeding en psychologische interventies worden wel toegepast, medicamenteuze behandeling neemt (vooralsnog) een…

 • Geen probiotica voor huilbaby’s?

  Excessief huilen zonder bekende oorzaak komt vaak voor bij zuigelingen en kan een gezin tot wanhoop brengen. Helaas zijn er weinig effectieve behandelmethoden en verschillen hulpverleners vaak in hun advies. Een recente trial in de BMJ laat zien dat ook…

 • Adolescent als getuige van huiselijk geweld

  Huisartsen zijn zich ervan bewust dat getuige zijn van geweld in de huiselijke kring grote impact heeft op kinderen. Adolescenten zijn hierbij een onderbelichte groep. Op welke wijze kunnen huisartsen deze adolescenten het best ondersteunen? Op het moment dat een huisarts te maken…

 • Inhalatoren bij astma en COPD

  In het artikel over inhalatoren bij astma en COPD zijn naar onze mening onjuiste uitgangspunten toegepast in [figuur 4 ]. Eén van de keuzecriteria is dat een patiënt krachtig moet kunnen inhaleren om een poederinhalator goed te kunnen bedienen. Met dit onjuiste criterium wordt een substantiële…

 • Immobiele oudere: meer risico op DVT en LE

  Ouderen die immobiel raken – of dat nu het gevolg is van ziekenhuisopname, een licht ongeval in de thuissituatie of kortdurende bedlegerigheid – lopen risico op het ontstaan van diepveneuze trombose (DVT) of een longembolie (LE). In welke mate immobiliteit bij ouderen bijdraagt aan het…

 • Handig overzicht apps voor smartphone en tablet

  Doelgroep Artsen. Inhoud De markt voor apps in de gezondheidszorg is in de afgelopen jaar enorm gegroeid. Eind 2008 waren er 10.000 apps in de app-store, nog geen vijf jaar later zijn dat er bijna 900.000! Daphne Riksen, journalist voor onder andere de rubriek over apps in Arts & Auto , waagt…

 • Rectificatie

  Tot onze spijt is een fout geslopen in de rubriek CATS van Huisarts Wet 2014:57:278 (Systemische corticosteroïden bij acute rhinosinusitis). Als eerste auteur staat vermeld: Bart van Schijndel. Er moet staan: Bregje van Schijndel. Onze excuses voor de verwarring. De redactie

 • Social media voor medici

  Doelgroep Artsen, ook bruikbaar voor paramedici en andere zorgverleners. Inhoud Dit boekje geeft een heel beknopt overzicht over wat social media zijn en wat ze kunnen betekenen voor de arts. Het begint met een algemene inleiding over de opkomst van het internet. Het verschil wordt uitgelegd…

 • Vitamine D: wondermiddel of zoethoudertje?

  Maar liefst 137 aandoeningen worden op de een of andere manier in verband gebracht met verlaagde vitamine D-concentraties in het serum. Osteoporose, fracturen, spierzwakte maar ook auto-immuunziekten, kanker, diabetes en nog veel meer aandoeningen lijken goed te reageren op vitamine D-suppletie…

 • ‘Mensen doen zelftests omdat ze gerustgesteld willen worden over hun gezondheid’

  Deze winter promoveerde Martine Ickenroth op haar proefschrift Testing self-testers. Diagnostic self-testing for cholesterol and diabetes. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen. Gevraagd naar de aanloop tot haar onderzoek vertelt Ickenroth: ‘Mijn wetenschappelijke…

 • Medicatie bij symptomatisch galsteenlijden

  Vraagstelling Symptomatisch galsteenlijden heeft als duidelijke presentatie een doffe koliekpijn in de rechterbovenbuik, waarbij geen sprake is van vervoerspijn en waarbij de patiënt last heeft van misselijkheid, braken en zweten. Galsteenlijden is een typisch westerse ziekte en komt…

 • Hope bias

  Het protocol voor een wetenschappelijk onderzoek moet worden geschreven door een genie (u dus) maar het onderzoek moet worden uitgevoerd door een blind paard (uw vijand dus). Alleen zo kunt u vertekening, questionable research practices en fraude voorkomen. Wel is het lastig dat uw vijand dan…

 • Weerwolf

  Enige tijd terug was ik met een groep vrienden een weekendje weg in Overijssel. De dagen vulden zich met luieren, borrelen en partijtjes voetbal. In de avond zaten we in de grote, schemerige eetzaal en deden we een spel genaamd Weerwolven. Dit is een psychologisch spel waarbij de spelers elkaar…

Wetenschap

 • Hoe betrouwbaar is zelfrapportage van het rookgedrag bij COPD?

  Als COPD-patiënten jokken over hun rookgedrag moet men dat niet in de eerste plaats interpreteren als ondermijnend gedrag, maar als symptoom van hun rookverslaving. Intensievere begeleiding, hetzij in de huisartsenpraktijk, hetzij door gespecialiseerde verslavingszorg, kan een…

 • De H-FABP-sneltest bij verdenking op acuut coronair syndroom

  Om een acuut coronair syndroom (ACS) op tijd te kunnen diagnosticeren, zou een sneltest met een geschikte biomarker voor hartnecrose erg welkom zijn bij de huisarts. De meeste mensen met een mogelijk ACS melden zich binnen drie uur na aanvang van de klachten bij de huisarts of…

 • Acuut coronair syndroom: klinische blik niet bij het oud ijzer

  De patiënt uit het boekje. Weet u nog? Een casusbeschrijving van een patiënt met klachten die passen bij de klassieke presentatie van een aandoening. In mijn geneeskundeopleiding werd de meeste casuïstiek opgehangen aan de klassieke patiënt. Zo had de patiënt met appendicitis altijd loslaatpijn…

 • Vragenkaartjes voegen niet veel toe aan het consult

  Het is aannemelijk dat het goed uitvragen van de hulpvraag bijdraagt aan de patiënttevredenheid. De uitkomsten van (vooral buitenlands) onderzoek naar het vooraf opschrijven van de hulpvraag laten geen eenduidige conclusie toe. De tevredenheid van patiënten was in de onderzochte…

Praktijk

 • Vragen

  Bij mevrouw Lall, 45 jaar, heeft de huisarts de diagnose ziekte van Graves gesteld. Zij kwam aanvankelijk op het spreekuur in verband met hartkloppingen. Bij onderzoek had ze een regelmatige hartslag van 100 slagen per minuut. De huisarts legt uit wat de ziekte van Graves inhoudt en dat hij haar…

 • Equivalentie: aantonen van gelijkheid

  Bij onderzoeken (trials) wil men doorgaans aantonen dat een te testen behandeling beter is dan de standaardbehandeling of beter is dan een placebo. Maar er zijn ook situaties waarin men juist wil aantonen dat twee behandelingen gelijk zijn of dat een nieuwe behandeling in ieder geval niet…

 • Doorbraakbloedingen bij orale anticonceptiva

  Doorbraakbloedingen oftewel spotting komt veel voor bij vrouwen die orale anticonceptiva (OAC) gebruiken. Dit is voor hen een lastig probleem, waarvoor zij dikwijls het spreekuur van de huisarts bezoeken. Het kan leiden tot onjuist gebruik van OAC, met het risico op ongewenste zwangerschap…

 • Opvliegers

  Opvliegers horen tot de meest kenmerkende symptomen van de overgang. Ongeveer 60% van de vrouwen in de overgang heeft er last van, vooral het eerste jaar na de menopauze. Eén op de drie vrouwen heeft 5 jaar na de menopauze nog steeds klachten. Slechts een klein deel van de vrouwen komt met deze…

 • Een patiënt die strafbare feiten pleegt

  Het beroepsgeheim van de (huis)arts heeft ook betrekking op kennis over strafbare feiten die zijn patiënt heeft gepleegd. Uitgangspunt is dat de huisarts hierover tegenover alle anderen – inclusief politie en justitie – zwijgt, tenzij de patiënt toestemming geeft om te spreken. Een…

 • Ondertussen in TPO…

  In het redactioneel gaat het nieuwste redactielid van TPO – Mattees van Dijk – in op het begrip zelfmanagement. Is het alleen een trending topic bij beleidsmakers en managers in de zorg of is het ook echt een oplossing voor patiënten? Hij benadrukt dat de praktijkondersteuners vooral oog moeten…

 • De ziekte van Kawasaki: tijdige diagnose essentieel

  De ziekte van Kawasaki is een vasculitis van de kinderleeftijd die kan leiden tot ernstige, potentieel fatale complicaties. De ziekte van Kawasaki moet men overwegen bij ieder kind dat langer dan vijf dagen koorts heeft. Hoewel de diagnose klinisch te stellen is, is de differentiële…

 • (Geen titel)

  1. Onjuist / 2. Juist Meestal worden patiënten met de ziekte van Graves behandeld met medicatie omdat dit na behandeling van 12 maanden 40 tot 50% kans geeft op een langdurige remissie, zonder risico op het ontstaan van hypothyreoïdie. De overige twee behandelingsmogelijkheden zijn even…

 • Tromboflebitis van Mondor

  Een vijftigjarige, gezonde vrouw meldt zich op het spreekuur met een sinds een aantal dagen bestaande zichtbare huidstreng aan de borstkast. Deze ook duidelijk voelbare streng is niet pijnlijk, hooguit trekt het wat. Bij zelfonderzoek van de borst heeft de patiënte geen afwijkingen…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (tweede herziening)

  Het niet-medicamenteuze beleid bij langerdurende slapeloosheid is uitgebreid met aanbevelingen voor een gedragsmatige aanpak en advies over lichaamsbeweging. De behandeling van slapeloosheid is bij voorkeur niet-medicamenteus; voorlichting en gedragsmatige adviezen zijn hierbij…