Nieuws

Gegevens alle volkstellingen nu toegankelijk

Gepubliceerd
10 februari 2005

Sinds eind 2004 zijn de gegevens van de Nederlandse volkstellingen over de periode 1795-1971 toegankelijk via een website (www.volkstelling.nl). Resultaten van volkstellingen zijn altijd een rijke bron van informatie geweest over het leven, wonen en werken van de inwoners van ons land. Uiteraard zijn er ook gegevens over geneeskundigen terug te vinden. In 1930 waren er 4752 artsen in Nederland, van wie 28% in loondienst werkzaam was; in 1947 waren er 7230 artsen en in 1960 12.377 (35 respectievelijk 40% in loondienst werkzaam). De reeks eindigt in 1971, het jaar waarin een deel van de bevolking de volkstelling boycotte. Een gedicht van Annie M.G. Schmidt verwoordt – avant la lettre! – dit protest: … En sinds die grote ruzie kwam er
niets meer van tellen, is dat niet jammer?
Nu zal je nooit weten, Jan, Piet en Hein
hoeveel spinnen en bijen er zijn…
(‘Insektenbevolkingsregister' uit Dit is de spin Sebastiaan, 1951) Na 1971 verving men de volkstellingen door gebruik te maken van de bestaande gegevens uit de gemeentelijke bevolkingsadministraties, aangevuld met resultaten van een steekproef onder de bevolking. Het CBS en het NIWI (Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten) hebben, mede dankzij subsidie van NWO, veertigduizend pagina's met volkstellingsuitkomsten gedigitaliseerd in de vorm van ‘images’ en tabellen. De gegevens van de laatste twee volkstellingen (1960 en 1971) zijn ook in de vorm van gegevensbestanden beschikbaar. Smullen voor historisch geïnteresseerden! (FS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen