Alle nummers
Archief tijdschrift

2005, nummer 2

Jaargang
48

Nieuws

 • Rugpijn: meer dan pijn alleen

  [plaats hier illustratie tillen] ‘Dokter ik heb na al die maanden nog steeds zo'n pijn in m'n rug,’ zucht de vijfde patiënt op het spreekuur. Ook ik zucht zachtjes; al weer een die iets tegen de pijn wil. De vraag is of dat zo is. Reid onderzocht de health needs van patiënten met chronische…

 • Zelf zorgen voor geneesmiddelen?

  De volledige afschaffing van de vergoeding voor zelfzorggeneesmiddelen per 1 januari 2004 leverde veel reacties op van beroepsbeoefenaren en patiënten. Met name patiënten met chronische aandoeningen gaven aan dat de maatregel financieel zeer nadelig voor hen uitpakte. Het Ministerie van VWS wilde…

 • Neurologie

  De redactie heeft ervoor gekozen het boek in drieën te delen. In het eerste, algemene deel zetten diverse auteurs de principes van de neurologische diagnostiek uiteen. Daarnaast bieden zij een kijkje in de keuken van de neuro-epidemiologie en bespreken zij de laatste ontwikkelingen rond…

 • Palliatieve zorg in H&W

  Palliatieve zorg hoort bij ons vak. In goede palliatieve zorg verenigt de huisarts wat hij het beste kan: diagnosticeren, creatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen, zorgen en luisteren, ook naar de omstanders. In deze H&W starten we een nieuwe serie met acht artikelen over veel…

 • Hoe wetenschap werkt

  Eigenlijk is dit een boekje voor het algemene publiek en voor docenten algemene natuurwetenschappen. Althans, dat schrijft Bert Theunissen, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis in Utrecht, in zijn voorwoord. Er komt maar één dokter (Donders) en twee bacteriologen (Pasteur en Fleming) in voor, maar…

 • Doodgaan met kinderen bespreken

  Ouders kunnen spijt krijgen als ze niet over de dood praten met hun kind dat op sterven ligt, maar ze krijgen er zeker geen spijt van als ze dat wel doen. Die bevinding deden onderzoekers die een vragenlijst stuurden alle naar 561 Zweedse ouders die tussen 1992 en 1997 een kind verloren aan…

 • Dovemansgesprek

  Het sterkste punt van dit boek is de (hoofd)titel: Het geweld van laatste woorden . De auteur doelt hiermee op de vele gesprekken die ermee eindigen dat beide partijen vasthouden aan hun eigen standpunt. Dan ontstaat een ‘dovemansgesprek’, waarbij men niet meer naar elkaar luistert; culminerend…

 • Is iedereen ongezond?

  Driekwart van de Noorse bevolking boven de 20 jaar heeft een te hoge bloeddruk en/of een te hoog cholesterol volgens de Europese richtlijnen (2003) voor preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Voor deze conclusie zijn de data van een Noors bevolkingsonderzoek gebruikt met 62.104 deelnemers…

 • PloS Medicine

  Het nieuwe tijdschrift op internet PloS Medicine (www.plosmedicine.org) kreeg gelijk al een waardering van vier sterren bij de bespreking in de BMJ . PloS Medicine is een voor iedereen vrij toegankelijk medisch internettijdschrift van de Public Library of Science, een non-profitorganisatie…

 • Klagen over de redactie?

  Ook redacties van tijdschriften kunnen zich misdragen: bijvoorbeeld als ze niet netjes omgaan met auteurs, niets doen met verdenkingen van wetenschappelijke fraude, of zakelijke belangen laten prevaleren. Het Committee on Publication Ethics (COPE) heeft een gedragscode voor (hoofd)redacteuren…

 • De dokter en de dood

  U had hier ook kunnen staan. Midden in de nacht, met uw ene hand aan de bel van het verzorginghuis en in de andere uw versleten dokterstas. Op weg naar mevrouw Blaauw, drieënnegentig jaar oud. Volgens de oplettende zuster heeft mevrouw al enkele uren fors vaginaal bloedverlies. Dat is het enige…

 • Eenmalig dexamethason bij pseudo-kroep

  De voordelen van dexamethason bij kinderen met matige tot ernstige pseudo-kroep zijn al langer bekend. Maar nu blijkt een éénmalige dosis dexamethason bij milde pseudo-kroep ook effectief. In een dubbelblinde trial op vier afdelingen kindergeneeskunde in Canada kreeg de helft van de kinderen met…

 • GGZ formuleert doelen

  Iedere inwoner van Nederland met een psychische stoornis heeft recht op een adequate diagnose en behandeling. Patiënten krijgen de keuze tussen verschillende zorgaanbieders op grond van vergelijkende informatie. En alle 8000 huisartsen, 3000 maatschappelijk werkenden en 1000…

 • Gegevens alle volkstellingen nu toegankelijk

  Sinds eind 2004 zijn de gegevens van de Nederlandse volkstellingen over de periode 1795-1971 toegankelijk via een website (www.volkstelling.nl). Resultaten van volkstellingen zijn altijd een rijke bron van informatie geweest over het leven, wonen en werken van de inwoners van ons land. Uiteraard…

 • Mobiliteit van CVA-patiënten is te verbeteren

  Actieve begeleiding thuis zorgt ervoor dat patiënten na een CVA minder aan huis gekluisterd zijn. De onderzoekers benaderden thuiswonende patiënten die in de afgelopen 3 jaar een CVA hadden doorgemaakt. Alle patiënten (n=168) hadden een intakegesprek waarin ze advies, steun en folders over de…

 • Leefstijl bevorder je bij stukjes en beetjes

  Wat bevordert de zorg voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening en wat staat die zorg in de weg? Daarover spraken Canadese onderzoekers in negen focusgroepen met een vijftigtal huisartsen. Volgens de huisartsen zijn patiënten die een hartinfarct hebben gehad of een ischemische hartziekte…

 • Vioxx en reclame

  In nummer 13 van H&W kregen wij huisartsen, voor een wetenschappelijk tijdschrift, een snelle reactie naar aanleiding van het niet meer beschikbaar zijn van VIOXX (H&W 2004:47;614). In dit artikel lezen we tevens voorzichtig om te gaan met de andere cox-2-remmers. Beter nog: niet voorschrijven …

Wetenschap

 • Praktische waarde van diagnostische modellen vaak niet getest

  Is diarree bij een lageluchtweginfectie een aanwijzing om een afwachtend beleid te voeren of is dat juist een extra argument om meteen met een antibioticum te starten? Volgens Graffelman et al. in dit nummer van H&W is diarree een factor die in de richting van een virale lageluchtweginfectie…

 • Bacterieel of viraal?

  De meeste patiënten die de huisarts ziet met klachten die passen bij een infectie van de lage luchtwegen worden behandeld met een antibioticum, hoewel een aanzienlijk deel van deze patiënten een virale infectie heeft. Het onjuist gebruik van antibiotica dient zo veel mogelijk vermeden te worden…

 • Met drie vragen naar de diagnose bacteriële infectieuze conjunctivitis; cohortonderzoek naar de waarde van combinaties van klachten en symptomen

  Voorzover bekend is er geen gepubliceerd bewijs dat aantoont dat klachten en symptomen bijdragen aan het onderscheid tussen een bacteriële en een niet-bacteriële conjunctivitis. Een gemakkelijk te hanteren diagnostisch hulpmiddel kan huisartsen helpen dit onderscheid te maken. Door te…

 • De laatste levensfase van ouderen: aandachtspunten voor de huisarts

  Veel ouderen overlijden in een ziekenhuis. De aanwezigheid van informele én formele zorg is bepalend voor de vraag of men thuis kan overlijden. De meeste ouderen overlijden na een langdurig traject van functionele achteruitgang. Ouderen leggen hun wensen ten aanzien van het levenseinde…

Praktijk

 • Therapiegeloof

  Het gevaar van fundamentalistische extremisten voor onze maatschappij is niet weg te denken uit het dagelijkse nieuws. Hetzelfde geldt voor nut en onnut van het volgen van een inburgeringcursus. Maar waar ik nog niets over heb gelezen, is de bedreiging die extremisten ook vormen voor de…

 • Verantwoorde elektronische consultvoering: Het kán nu, met eConsult!

  Vanaf deze maand kan elke huisarts die een website heeft via Praktijkinfo, gebruikmaken van eConsult. Deze module maakt het mogelijk om uw patiënten op een professionele en veilige wijze het on line consult aan te bieden. Het NHG is direct betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze module en…

 • Accreditering van de huisartsenpraktijk: Dokter Bob verzamelt gegevens!

  In een heus ‘feuilleton’ verhaalt In de praktijk deze maanden over de gang van zaken rond visitatie en accreditering van de huisartsenpraktijk. De eerste afleveringen behandelden de voorbereiding, aanmelding en intake voor de accreditering en de voorbereiding van de gegevensverzameling. Dit…

 • Herziene NHG-Standaard Hartfalen: Dikke benen, weinig lucht

  Hartfalen is een veelvoorkomend probleem en het aantal patiënten met hartfalen neemt nog toe door onder andere de vergrijzing. Patiënten met hartfalen kunnen behandeld worden door de cardioloog of de huisarts. Oudere patiënten met hartfalen zijn doorgaans bij hun huisarts onder behandeling. In…

 • Intervisie onder begeleiding: Positieve ervaringen in Limburg

  Supervisie is als kwaliteitsinstrument voor het persoonlijk functioneren van de huisarts niet meer weg te denken. Minder bekend is intervisie, waarbij groepen huisartsen op gelijkwaardige basis hun praktijkervaringen uitwisselen. Vaak gaat dat prima, maar soms is begeleiding nuttig om wat meer…

 • Een pessarium, alleen voor overdag

  Een veel voorkomende en vervelende bijwerking van het steunpessarium bij een prolaps is het optreden van vaginale ulceraties. Dit kan reden zijn de behandeling te staken. Vaak vindt dan alsnog operatieve correctie plaats of de patiënte leeft met de klachten van de prolaps verder. Operatie is…

 • Bij de casus over ingrijpende gebeurtenissen: Een grote schok!

  In de kennistoets ziet de huisarts mevrouw Baander, 45 jaar, die sinds enkele weken slaapproblemen heeft, overdag snel geïrriteerd is en zich emotioneel afgevlakt voelt. Zij heeft twee jaar geleden een ernstig auto-ongeval meegemaakt. Door een recent bijna-ongeval is er sprake van herbeleving van…

 • Basisprincipes van palliatieve zorg

  Palliatieve zorg is een wezenlijk onderdeel van de huisartsgeneeskunde. Belangrijke basisprincipes zijn: anticipatie, een professionele werkhouding, betrokkenheid, respect voor de autonomie van de patiënt en werken in teamverband. Toepassing van deze principes verbetert het proces van zorg …

NHG richtlijn